שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י' ניסן תשע"ט / 15 באפריל 2019

יכולה לומר יהי שם. (נשים פטורות משלוש תפילות ביום, וחייבות רק בתפלה אחת, ועיקרה, תפלת העמידה בלבד. ונכון שתקראנה גם קריאת שמע לקבל עול מלכות שמים. וכמובן שחייבות בברכות השחר וברכות התורה. וכל זה למנהג הספרדים).


צפייה