שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ג' ניסן תשע"ט / 8 באפריל 2019

המיחם, אם לא השתמשו בו בחמץ, יש לנקותו היטב ודי בכך. הפלאטה, יש לנקות היטב, והנכון הוא לעטוף אותה בנייר אלומיניום עבה, וכך להשתמש בה בלי חשש. ואם אין אפשרות, אז יש לערות עליה מים רותחים מכלי ראשון לאחר שמנקים אותה היטב, ולא להניח ישירות על גביה מאכלים בפסח, אלא אך ורק כלים.


צפייה