שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ב אדר ב תשע"ט / 19 במרץ 2019

אם שומע גם בלי המכשיר, והמכשיר רק מחזק את השמיעה, יכול לשמוע עם המכשיר. ואם אינו שומע בלי המכשיר, אלא אם יקרא בעצמו, או שישמע בסמוך ממש לקורא, כך יעשה, שיקרא בעצמו או שיעמוד סמוך לקורא. מפני שלדעת הרבה פוסקים חייב להשמיע לאזניו, ואפילו בדיעבד יש מחלוקת בדבר.


צפייה