שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ו' אדר ב תשע"ט / 13 במרץ 2019

על איזה דין כבודו מתכוין? יש בזה הבדל בכל מקרה ומקרה. לדוגמא, בענין טומאת כהן בזמן הזה, מרן זצ"ל בספרו חזון עובדיה אבלות ח"ב מצרף את שיטת הראב"ד לספק ספקא אף על פי שאין הלכה כמותו.


צפייה