שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ח טבת תשע"ט / 5 בינואר 2019

נכון. אין הבדל בין עלי בבונאג לעלי נענע וכדומה.

השאלה נשאלת בתגובה להלכה:


שאלות ותשובות הלכה יומית - להסתפר בלילה – ספריי קצפת – בבונאג ובלאנגו בשבת

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם מותר להסתפר אחרי חצות היום, או בלילה?

תשובה: בספר חמדת ימים (הלכות ערב שבת) כתב, שאין להסתפר אחרי חצות היום (אפילו כשהתפלל כבר מנחה), מפני שעל פי הקבלה, מחצות היום מתחילים להתעורר דינים בעולם, ובזמן כזה לא נכון להסתפר. והוא ענין שאין לנו הבנה בו. והחמדת ימים הביא שכך כתב המהרח"ו בשם רבינו האר"י. וכדבריהם כתבו הגאונים מרן החיד"א, רבי חיים פלאג'י, ועוד. אולם יש חולקים על דברי החמדת ימים הללו, ובכללם הגאון רבי שלמה אלפסי בספר משחא דרבותא (ח"ב סימן רנא) שכתב שאין הוכחה כלל לדברי החמדת ימים מדברי המהרח"ו, והסביר את הדברים באופן אחר. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים. ולמעשה אף הגאון הבן איש חי (פרשת ויקהל) כתב שרוב האנשים נוהגים להקל בדבר זה, ואינם חוששים לדברי חלק מהמקובלים שכתבו להחמיר שלא להסתפר בשעות מסויימות. וכן הדין למעשה, שמן הדין אין חובה להמנע מלהסתפר ביום או בלילה. (והרוצה להתחסד יכול להחמיר בזה אחרי שקיעת החמה לפני חצות הלילה). (וראה בשו"ת יחוה דעת ח"ד סימן נט).

 

שאלה: האם מותר להשתמש בשבת בספריי קצפת?

תשובה: יש מקום לדון בענין זה הן מצד איסור "לש", הן מצד איסור "בונה" והן מצד איסור "מוליד". משום שהקצפת כשהיא בתוך המיכל, היא נוזלית, ורק על ידי יציאתה בלחץ נעשית קצפת. לכן יש שכתבו להחמיר בזה. ושאלנו על זה את מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, והראנו לו את אופן עשיית הקצפת, והשיב שלדעתו אין בזה איסור, ומותר להשתמש בו בשבת. (ועיין בספר נחל פז ח"ב עמוד רסח).

 

שאלה: אנו פרסים, האם מותר להכין תה "בלנגו" או "בבונאג" בשבת?

תשובה: לענין איסור בישול בשבת, יש לשים את העלים של הבבונאג רק בכלי שלישי. כלומר, לקחת מים מהמיחם לתוך כוס, ומשם לכוס נוספת, ואז מותר להכין תה באותו הכוס. וכל זה לגבי תה בבונאג. אבל תה בלנגו (balangu), יש בו בעיה נוספת, משום שמבואר בשלחן ערוך (סימן שמ סעיף יב), שאסור להכניס זרעי פשתן או שומשום במים, או לשפוך מים על זרעים כאלה בשבת, משום שמיד הזרעים נתלים זה בזה. ויש בזה איסור משום "לש" בשבת. והוא איסור מן התורה ממש. והוא דין מיוחד דוקא לזרעים שנתלים זה בזה. ופעם הביאו למרן זצ"ל תה בלאנגו, והוא הועיל מאד למרן זצ"ל מבחינה בריאותית. ושאל אותו הרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א, האם מותר לשים את הזרעים הללו במים בשבת, כי הוא רואה שמיד הם נקשרים ונתלים זה בזה. ושאלת חכם חצי תשובה. כי לאחר יום או יומיים, כתב מרן זצ"ל בגליון השולחן ערוך שלו (סימן שלו) בזו הלשון: נראה לי שאסור לשרות פלנגו בתוך כוס של תה, דדמי (כי דומה) ללישה, שמיד הזרעונים מתנפחים ונתלים זה בזה. וכן השיב בעל פה להרה"ג ר"א שטרית הנ"ל.


צפייה