שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ג כסלו תשע"ט / 1 בדצמבר 2018

שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן נא. ומכל מקום הבאנו שכאשר הוא זצ"ל בעצמו היה מוסר שיעור בשעת ההדלקה, היה מדליק מאוחר יותר בביתו, ולא מינה את אשתו שתדליק, ויש בזה כמה טעמים כמו שהתבאר.


צפייה