שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ז' כסלו תשע"ט / 15 בנובמבר 2018

יכול לברך שהחיינו, ובתנאי שבאמת מדובר בחבר מיוחד שהוא מאושר ושמח בראייתו. ודבר זה כמעט ואינו מצוי, אלא באח או חבר מיוחד שלא ראה אותו כמה שנים. (וראינו כשהגיע האדמו"ר מאונגוואר הגאון בעל משנה הלכות זצ"ל לבקר אצל מרן זצ"ל, בירכו זה על זה ברכת שהחיינו בלא שם ומלכות).


צפייה