שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ג אב תשע"ח / 4 באוגוסט 2018

מדברי מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"ה יורה דעה סימן י משמע שאין לאסור את בישולם של הקראים. ושם מביא מחלוקת הפוסקים בזה. אבל בודאי שאין להם שום נאמנות על כשרות המאכלים, ויש מקום להקל בזה דוקא כשיש שם משגיח ירא שמים.


צפייה