שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ג אדר תשע"ח / 10 במרץ 2018

עליך להוציאם מרשותך, לתת למישהו אחר או להשתמש לפני פסח, או לבער ממש בערב פסח, שהרי אסור ליהודי להשאיר ברשותו חמץ בפסח. ואם ברצונך לערוך מכירת חמץ, אז עליך לסגור את הדברים בארון, ולרשום עליו שתכולתו "נמכרה לנכרי", ולערוך מכירת חמץ כדין אצל הרב או אדם אחר שממונה על כך.


צפייה