שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ז שבט תשע"ח / 12 בפברואר 2018

יש ענין לעלות לתועלתת הנפטר. ויש לו נחת רוח מזה.

אם המנהג לעלות, ואי העלייה נראה כפגיעה בכבוד ההורים, יש לעלות. אבל אם אין חשש כזה, אין חובה לעלות, ולימוד תורה לעלוי נשמת הנפטר, וכיבוד בבית הכנסת, שווה הרבה יותר מעלייה לבית העלמין.


צפייה