שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ו שבט תשע"ח / 11 בפברואר 2018

מפני שמה שנותר בידיו, הוא מה שנברר, ולא מה שנופל ונשפך. יוצא שהוא בורר פסולת מתוך אוכל. וכמו שאנו מתירים לשפוך מים מקופסא עם דגים ושמן, הואיל והשמן שנשפך הוא פסולת, ומה שנברר הוא האוכל שבידיו.


צפייה