שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ט תשרי תשע"ח / 9 באוקטובר 2017

אין קשר בין ברכת המזון, אם את מברכת בעצמך או לא, לבין נטילת מים אחרונים. ולדעת מי שסובר שגם נשים חייבות במים אחרונים, וכן נראית דעת מרן זצ"ל, עלייך ליטול מים אחרונים גם כאשר בעלך מוציא אותך ידי חובה


צפייה