שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ח תשרי תשע"ח / 8 באוקטובר 2017

מנהג ליל הושענא רבה, להשאר ערים כל הלילה ולעסוק בתורה, והוא מפני שבאותו הלילה נדונים גם כן כל באי עולם, כדוגמת יום ראש השנה. כמו שכתב רבינו האר"י בשער הכוונות. והמנהג הוא לומר את סדר התיקון שבספר קריאי מועד, וכפי שנוהגים בבתי כנסת של הספרדים. ובחצי הלילה הראשון, נוהגים לקרות את ספר דברים עד סופו.


צפייה