שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט"ו אלול תשע"ז / 6 בספטמבר 2017

הטלית קטן נשארת על האדם כל היום. והטלית גדול רק בשעת התפלה.
ויש הידור ללבוש כמה טליתות כמו שנהג הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל, אבל אין זו הנהגה נכונה אלא לחסיד כמותו.


צפייה