שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ז שבט תשע"ז / 13 בפברואר 2017

יהי רצון שיעלה זיווגם יפה, ויזכו להקים בית נאמן בישראל.

במסיבת האירוסין, עדיף שלא יהיו שם כלי שיר. וכפי שנוהגים לעשות היום "ווארט" שאין שם כלי שיר.

בסעודת הנשואין (החתונה), בפרט אם מדובר בבחור רווק שעדיין לא נשא אשה, מותר לאמא בתוך שנת אבל להשתתף בשמחה. וגם לשאר הקרובים מותר להשתתף בשמחת הנשואין, כדי שתהיה שמחת החתן והכלה שלימה. ויש נוהגים שהקרובים יגישו איזה מאכלים בשעת הסעודה. אבל מן הדין הדבר מותר לגמרי. (חזון עובדיה אבלות ח"ב עמוד שלט). וכן מותר לאמו של החתן לקנות בגד חדש לחתונה. כי בלאו הכי אין איסור בדבר אלא בבגד לבן וחדש. (מועד קטן דף כג. והפוסקים. חזון עובדיה ח"ב עמוד שג).


צפייה