שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"א אייר תש"ע / 5 במאי 2010

ברכה וטובה!

מי שתרם את גופו למדע, והוא לא היה אדם רשע חס ושלום, רק מתוך תמימות או טעות מסר את עצמו למדע, ודרכם שמנתחים אותו שוב ושוב ללמד את התלמידים, מה דין קרוביו לענין אבלות.

הנה הדבר הוא אסור בהחלט, כמו שהאריכו בזה כמה מגדולי הפוסקים, ומהם הגאון חתם סופר, והגאון מהר"ם שיק, והגראי"ה קוק בשו"ת דעת כהן, ועוד. ועל כן אם ניתן, יש לעשות כל מאמץ, להוציאו מאפילה לאורה, ולהביאו לקבר ישראל בשלימות בהקדם האפשרי, הואיל והדבר הוא ניוול וצער גדול לנשמתו של הנפטר, כל זמן שאינו נקבר.

אולם אם אין כל דרך לפתור את הענין, כל דיני אונן (שהוא פטור מן המצוות) אינם חלים על בני המשפחה כל זמן שקרובם תפוס ביד המנתחים שאינן משחררים אותו לקבורה. וגם בדיני אבלות אינם מתחילים עדיין, עד שיובא לקבורה. ואפילו אם יקח עוד שנתיים ימים עד הקבורה, אינם נוהגים באבלות עד שעת הקבורה, שאז יתחילו לנהוג שבעה כדת וכדין.

אולם כאמור, יש לעשות כל מאמץ, לחלצו מבזיון גדול זה, וה' יבשר אתכם בשורות טובות.

בברכת התורה,
הלכה יומית.


צפייה