שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י' שבט תש"ע / 25 בינואר 2010

שלום רב!

גם כלי שאינו פועל ללא החיבור לחשמל, צריך טבילה. ומכל מקום יש לומר שיטבילנו בלא ברכה.

ומכיון שהטוסטר עלול להתקלקל בטבילה, לכן נכון לפרק אותו אצל אומן יהודי המומחה לפרק כלים כאלה, (באופן שלא כל אדם יכול לעשות בקלות) ואחר כך הוא יחזור ויחברו. או שיתנו את הכלי לגוי, בכדי שהוא יחזור ויתן אותו לישראל בתורת השאלה.

בברכת התורה,
הלכה יומית.


צפייה