שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף כשרות

מדיני פת ויין עכו"ם - סימן קי"ב-קי"ד

אורך השיעור: 1:35:19

הורד     (21.83 MB)
כ"ז אייר תשע"ז
23 במאי 2017