שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף פרקי אבות

רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם מצוות שנאמר ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

תשס"ה (2005)

אורך השיעור: 15:30

הורד     (8.88 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 במאי 2017