שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן שי"ח - דיני כלי ראשון ושני - נוסף

תש"מ (1980)

אורך השיעור: 53:36

הורד     (24.50 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 במאי 2017