שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן שי"ח - דיני כלי ראשון ושני

תשל"ח (1978)

אורך השיעור: 1:16:01

הורד     (34.80 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 במאי 2017