שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן ש"כ - עקרונות מלאכת דש ומפרק

תש"מ (1980)

אורך השיעור: 1:05:56

הורד     (45.20 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 במאי 2017