שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן ש"כ - דיני סחיטה בשבת

תש"מ (1980)

אורך השיעור: 1:23:48

הורד     (19.19 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 במאי 2017