הלכה ליום רביעי 12 Shevat 5777 פברואר 8 2017

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

בועז בן ריבקה

רפואה שלמה והחלמה וחיים ארוכים

הוקדש על ידי

בנו גרשון

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה?

תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לברך עליו "המוציא לחם מן הארץ". ולכן על עוגות ועוגיות יש לברך ברכת "מזונות". וכן אם נעשה "תבשיל" מאחד מחמשת מיני דגן, כגון דייסת סולת, ברכתה "ברכת בורא מיני מזונות". מכל מקום ישנם אופנים שברכת הדגן היא "בורא פרי האדמה" כמו שנסביר.

חמשת מיני דגן אלו הם: חטים ושעורים וכוסמין ושבולת שועל ושיפון. והכוסמין הם מין של חטים. ושבולת שועל ושיפון הם מיני שעורים.

ובגמרא במסכת ברכות (לז.) אמרו: הכוסס את החטה (כלומר, מי שאוכל גרעיני חטה שלמים) מברך עליה "בורא פרי האדמה". ופירש מרן הבית יוסף (בסימן רח), שנראה מדברי הראשונים שפירשו את דברי הגמרא, שכאשר כוסס את גרעיני החטה, בין אם הם חיים ובין אם הם מבושלים, כל שהם שלמים וניכרים, מברך עליהם ברכת בורא פרי האדמה. שכן בתחילה ברכת החיטה היא "האדמה" כפי שמברכים על כל הירקות והקטניות, ורק על ידי בישול או טחינה לקמח, משתנה ברכת החטים לברכת "מזונות" או "המוציא".

לפיכך, כל שהוא אוכל את החיטה כמו שהיא כשהיא חיה, מברך עליה "האדמה". ומבואר בדברי הפוסקים רבותינו האחרונים, שכל שנתבשלו פתיתי הדגן הרבה, עד שהם רכים ונדבקים זה לזה, שוב אין לברך עליהם "האדמה", והופכת ברכתם ל"בורא מיני מזונות", כדין כל תבשיל העשוי ממיני דגן.

ומכלל הדברים אנו למדים, שחיטה שהיא תפוחה הנקראת "שלוה", מכיון שהגרעינים הם שלמים וניכרים שהם של חיטה, מברכים עליהם "בורא פרי האדמה" ואין לברך עליהם בורא מיני מזונות. אבל דייסת דגנים, כגון דייסת שיבולת שועל, שהגרעינים שבתוכה רכים מאד והם נדבקים זה לזה, ברכתה "בורא מיני מזונות" כדין כל תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן. ואף על פי שגרעיני הדגן שבדייסה אינם מבושלים כל כך עד שנתמעכו ממש, מכל מקום כתבו הפוסקים שדי בכך שהגרעינים די רכים עד שהם נדבקים זה לזה, שאז ברכתם מזונות, ואין צורך שיתמעכו לגמרי.

שאלות ותשובות על ההלכה

מצד אחד כתוב : "שכאשר כוסס את גרעיני החטה, בין אם הם חיים ובין אם הם מ ב ו ש ל י ם, כל שהם שלמים וניכרים, מברך עליהם ברכת בורא פרי האדמה" כלומר שהבישול אינו משנה את הברכה, מצד שני בהמשך כתוב "ורק על ידי בישול או טחינה לקמח, משתנה ברכת החטים לברכת "מזונות" או "המוציא"." כלומר שבישול כן משנה את הברכה? 26 Iyar 5777 / מאי 22 2017

כאשר טוחנים את הקמח ואופים ממנו מאפה. או כאשר מבשלים את הקמח, כמו שעושים לביבות, או כאשר מבשלים חטים שלימות עד שהן נדבקות זו לזו, אז ברכתם בורא מיני מזונות. אבל אם בישל את החטים והם עדיין שלימות ופרודות זו מזו, כמו שעושים בבישול קל, ברכתן בורא פרי האדמה.

כתבתם "דייסת דגנים, כגון דייסת שיבולת שועל, שהגרעינים שבתוכה רכים מאד והם נדבקים זה לזה, ברכתה "בורא מיני מזונות" כדין כל תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן". האם גם מברכים בסוף "על המחיה"? 16 Shevat 5777 / פברואר 12 2017

נכון, לאחר מכן יש לברך על המחיה, אם אכל כשיעור,

מה מברכים על חיטה מבושלת (כמו בחמין בשבת, שנאכלת כמובן בפני עצמה )? 16 Shevat 5777 / פברואר 12 2017

מאחר והגרגרים נדבקים זה לזה, ברכתו מזונות.

מה לגבי גרנולות למינהם? שיש בהם שיבולת שועל. 15 Shevat 5777 / פברואר 11 2017

ברכתן בורא פרי האדמה.

מה מברכים ברכה אחרונה על "שלוה"? 15 Shevat 5777 / פברואר 11 2017

בורא נפשות רבות.

איזה ברכה אחרונה יש לומר על הדייסה? 15 Shevat 5777 / פברואר 11 2017

על דייסת דגנים, מברך לאחר מכן, על המחיה.

מה הברכה לדייסת שיבולת שועל שהיא  נוזלית? 11 Shevat 5776 / ינואר 21 2016

אם פתיתי השבולת שועל נדבקים זה לזה, כמו שנשמע מן השאלה, ברכתה בורא מיני מזונות.

האם זה משנה מהי רמת הסמיכות של הדיסה? 11 Shevat 5776 / ינואר 21 2016

אין זה תלוי בסמיכות התבשיל, אלא כשהגרגרים רכים מאד ודבוקים זה לזה, ברכתו מזונות.

לפי הסברא שזה "טפוח"  - לכאורה גם על פופ קורן צריך לברך בורא פרי האדמה? עם זאת, אולי ניתן לומר שבפופ קורן זה לא ניכר (בגלל זה נהיה לבן) ועל כן ברכתו שהכל? 27 Tevet 5773 / ינואר 9 2013

ברכת הפופקורן, בורא פרי האדמה.

מה הברכה על גרנולה? 13 Cheshvan 5773 / אוקטובר 29 2012

על הגרנולה יש לברך בורא פרי האדמה.

מה לגבי חמין העשוי מחיטה, עד עכשיו הייתי מברכת אדמה. האם לפי מה שנכתב לעיל מובן שזה מזונות נכון? 13 Cheshvan 5773 / אוקטובר 29 2012

על דגנים מבושלים כדייסה, או בחמין, יש לברך בורא מיני מזונות.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

If One Must Rise Before a Rabbi Every Time He Enters the Room

Question: The custom in our community is to rise every time the rabbi of the synagogue enters the sanctuary. Even if the rabbi enters the synagogue several times, we rise for him every time. Recently though, one of the members of the synagogue raised issue with this and said that the more observant ......

לקריאת ההלכה

Pausing Silently in the Middle of the Amida Prayer

The Amida prayer must be recited with continuity. One may not interrupt one’s Amida prayer for any reason. In the previous Halacha, we have written that if one begins reciting the Amida prayer and senses a foul odor emanating from a baby and the like, one must stop praying immediately, for......

לקריאת ההלכה

Question: What should one do if one senses a foul odor, such as from a baby and the like, while one is standing and reciting the Amida prayer?

Answer: The Torah states, “And your camp shall be holy.” We derive from this verse that one may not pray, recite a blessing, or any other words of holiness when there is something repulsive, such as excrement or a foul odor in the area. Thus, one may not pray when a child is running a......

לקריאת ההלכה

Cooking by Non-Jews in Restaurants or Hotels

Question: We have written in the past regarding a restaurant where a Jew ignites the flame in the morning that although a non-Jewish cook places the foods on the fire, it is nevertheless permissible to eat in such restaurants and this does not constitute a prohibition of foods cooked by a non-Jew. R......

לקריאת ההלכה


Prayer Texts

The various texts of the prayer found among the various communities of the Jewish nation all have strong and holy roots. Therefore, one should not deviate from the prayer text that one’s forefathers were accustomed to. Hence, a Sephardic individual should not adopt the prayer text of Ashkenazi......

לקריאת ההלכה

The Obligation to Stand While Kaddish and Barechu are Recited

Question: When the Chazzan or an individual receiving an Aliya to the Torah recites “Barechu Et Hashem Ha’Mevorach” and the congregation replies “Baruch Hashem Ha’Mevorach Le’Olam Va’ed,” must the congregation rise completely or partially or is there n......

לקריאת ההלכה

Praying in Pajamas

Question: Can one pray while wearing pajamas? Answer: In the previous Halacha we have established that before praying, one must prepare a fitting place, proper attire, and cleanse one’s body and thoughts, as the verse in the book of Amos states, “Prepare yourself before your G-d, Isra......

לקריאת ההלכה

Praying Barefoot

Question: May one pray while wearing sandals or while one is barefoot? Answer: When one prays, one must prepare one’s environment, clothing, body, and thoughts accordingly, for one will be standing before the King of all kings. Respectable Garments While Praying The Gemara (Shabbat 9b)......

לקריאת ההלכה