הלכה ליום שני כ"ה כסלו תש"פ 23 בדצמבר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מור אבינו בנימין זאב בן אגאז׳אן אלישע ז״ל

נלב״ע כ״ה כסלו תשמ״ז
יהי זכרו ברוך.
ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש על ידי

משפחת בצלאל

נר חנוכה בבנין גבוה

את נרות החנוכה, יש להניח לכתחילה במקום שיהיה נראה לרבים, כדי שיתפרסם נס החנוכה, שאנו מציינים אותו בהדלקת הנרות.

ולכן ציוו רבותינו להניח את נרות החנוכה בפתח הבית מבחוץ, שכל העוברים ושבים יוכלו לראות את נרות החנוכה, ועל ידי כך יתפרסם הנס. אולם בזמן הזה מכמה טעמים רבים נוהגים שלא להדליק בפתח הבית, אלא בחלון הבית או בתוך הבית ממש. אולם מי שיש לו בית פרטי, ויש לו פתח ממש לבית שפונה לרשות הרבים, ואין חשש שמישהו יפגע בנרות, הרי שיוכל להדליק בפתח הבית מבחוץ (ממול המזוזה), ובכך יקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה. (ויש בזה כמה פרטים שלא נוכל להאריך בהם).

בנין מגורים
ולגבי בנין מגורים, יש שרוצים להדליק בפתח הדירה מבחוץ, בחדר המדרגות. אולם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל (נר ציון פ"ד אות י) הורה, שעדיף שלא לעשות כן, מאחר ואין לחדר המדרגות דין של "חצר" ממש, אלא היא כעין מעבר לשכנים לצורך כניסה לבתיהם, ולכן מי שידליק בחדר המדרגות לא יוכל לצאת ידי חובת הדלקת נרות חנוכה. ולכן עדיף שידליק את הנרות בחלון הבית, בצד שפונה לרשות הרבים.

בנין גבוה מאד
מצות הדלקת נרות חנוכה, שמדליקים בחלון הבית בצד שפונה לרשות הרבים, אינה מתקיימת אלא אם מדובר בדירה שאינה גבוהה יותר מעשרים אמה מקרקע רשות הרבים. כלומר, מי שגר בקומה הגבוהה יותר מעשרים אמה (כתשעה מטרים), אינו מקיים מצות פירסום הנס לרבים, מאחר והם אינם נוהגים להרים כל כך את ראשיהם כדי לראות את נרות החנוכה בגובה רב כל כך.

ולכן, מי שגר בקומה גבוהה כל כך, ידליק נרות חנוכה בתוך ביתו, ובזה יקיים מצות פירסום הנס, כי בני ביתו רואים את הנרות. אולם כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע עמוד לו), שאם יש בנין מגורים אחר ממול אותו חלון, הרי השכנים בבנין ממול, יוכלו לראות את נרות החנוכה בחלון שממולם, ולכן במקרה כזה עדיף שידליק נרות חנוכה בחלון, שכך יוכלו לראותם גם השכנים הגרים ממול.

מנהג מרן זצ"ל
וכשמרן זצ"ל היה גר ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים, לא היה לו חלון שפונה לרשות הרבים, ולכן היה מדליק על השלחן בביתו. והיה יוצא ידי חובה, מצד פירסום הנס לבני הבית. ולאחר מכן כשעבר דירה לשכונת הר נוף, חזר להדליק נרות חנוכה על אדן חלון הבית, בצד שפונה לרחוב, שכך עדיף לעשות כמו שכתבנו.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

COMO RETRACTARSE DE LAS CALUMNIAS HABLADAS

Pregunta: Es necesario, para poder retractarse correctamente, acercarse a la persona que se criticó –sobre la que se habló “lashon hara”- para aclararle lo que habló de él? Por otro lado, el rabino que dictaminó en forma rigurosa, prohibió ......

לקריאת ההלכה

ENCENDIDO DE VELAS EN ROSH HASHANA

El primer día de Rosh Hashana es costumbre encender las luminarias del Yom Tob –festividad- antes de la caída del sol, como se lo hace en la víspera de Shabbat. De todas formas, si no se encendieron las luminarias en la víspera de la festividad, podrá la muje......

לקריאת ההלכה

PORMENORES DE LA PLEGARIA DE ROSH HASHANA

Obviamente, las plegarias de Rosh Hashana son pronunciadas desde un “majzor” o libro de plegarias en los cuales encontramos distintos textos y semánticas, según la costumbre de cada comunidad. Sin embargo, debido a la inquietud que cada año nos hacen llegar sobre alg......

לקריאת ההלכה

SOBRE EL LLANTO EN ROSH HASHANA

Pregunta: Se puede llorar en Rosh Hashan en las plegarias para invocar la misericordia divina? O acaso es preferible desarrollar las plegarias con alegría? Respuesta: Analizaron las autoridades rabínicas si en el día de Rosh Hashana es asimismo un precepto alegrarse al igual ......

לקריאת ההלכה


EL HOMBRE CONSIDERARSE MEDIO INOCENTE Y MEDIO CULPABLE

El Talmud (Kiddushin 40) nos dice: El hombre debe verse a si mismo como medio culpable y medio inocente, si observa un precepto, dichoso de él, pues inclina su balanza hacia la inocencia, pero si comete un pecado, pobre de él, pues la inclina hacia su condena. Esto significa, que la......

לקריאת ההלכה

SONIDOS DEL SHOFAR

Es un precepto de la Torá oír el sonido del shofar el día de Rosh Hashana, como está escrito: Día de Teruá -sonido del shofar-será para ustedes. Por lo tanto a partir de que se ha recitado la bendición sobre dicho sonido u oído la misma ......

לקריאת ההלכה

ORDEN RITUAL DE LA NOCHE DE ROSH HASHANA

Las dos noches de Rosh Hashana es costumbre comer alimentos que simbolizan buenos designios para Israel. Por ello se come Rubia o lubia en árabe, zapallo –calabaza dulce-, dátiles, acelga, puerro, cabeza de cordero, manzana y miel. Ya hemos escrito oportunamente, que la perso......

לקריאת ההלכה

PREPARATIVOS PARA ROSH HASHANA

En los días previos a Rosh Hashana, cada quien debe realizar una reflexión personal para determinar qué aspectos de la conducta individual se deben corregir y esto mismo servirá como argumento de ayuda en el día del juicio de R.H. Explicó nuestro maestro ......

לקריאת ההלכה