הלכה ליום שישי כ' אלול תשע"ט 20 בספטמבר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - עולו אושפיזין – לקבל את החג מוקדם – שלג שיורד על הסוכה – לבנות סוכה בחול המועד

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם יש לומר את הנוסח "עולו אושפיזין" לפני שנכנסים לסוכה?

תשובה: בזוהר הקדוש כתוב, ששבעת הרועים, אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד באים להסתופף בצל הסוכה. ולכן כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע עמוד ריד), שנוהגים לומר את הנוסח שמודפס בכל המחזורים (לחג הסוכות), "עולו אושפיזין" וכו'. שהרי כך מבואר בפירוש בזוהר (בפרשת אמור), שרב המנונא סבא, כאשר היה עולה לסוכתו, היה עומד על רגליו ואומר, "בסוכות תשבו שבעת ימים, תיבו אושפיזין קדישין (שבו אורחים קדושים) תיבו אבהן וכו'.

וכתב מרן החיד"א בספר מורה באצבע (אות רפט), שיש להביא כסא מפואר לכבוד האושפיזין, מעין דוגמא למה שמביאים בשעת המילה כסא לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב. ואחרי שאומרים את הנוסח עולו אושפיזין, (נכנס לסוכה) ומקדש על היין. ומרן זצ"ל הביא גם את המנהג להניח כסא מיוחד עבור האושפיזין, והזכיר את מקור הדברים מדברי מרן החיד"א.

 

שאלה: אצלינו (בארה"ב) נוהגים עד אחרי החגים לקבל שבת מוקדם. כלומר, מתפללים בפלג המנחה, וחוזרים הביתה עוד לפני צאת הכוכבים. האם אפשר לנהוג כך גם בחג הסוכות?

תשובה: אכילת כזית פת (לחם) בסוכה בליל חג הסוכות, היא מצוה מן התורה. וצריך לאכול אותה רק אחרי שיהיה לילה ודאי. ולכן מי שהתפלל ערבית בשעה מוקדמת וקיבל עליו תוספת יום טוב, לא יתחיל לאכול עד שיגיע זמן צאת הכוכבים (שהוא לכל היותר עשרים דקות אחר זמן שקיעת החמה שמופיע בלוח שנה), כי קיום המצוה צריך להיות בלילה. (חזו"ע עמוד קח).

 

שאלה: אם ירד שלג על הסוכה, ונעשה כמו תקרה של שלג, האם הסוכה כשרה?

תשובה: השלג, מאחר והוא נמס אחר כך מאליו, אין הוא נחשב כדבר ממשי שפוסל את הסוכה. וכן פסק בשו"ת גנת ורדים (כלל ד סימן ז) ועוד מגדולי הפוסקים. וכן פסק מרן זצ"ל בספר חזון עובדיה (עמוד לח).

 

שאלה: האם מותר לבנות סוכה בחול המועד?

תשובה: מותר לבנות סוכה בחול המועד. ומותר לעשות כן אפילו על ידי מומחה יהודי שיבנה את הסוכה ויקבל על כך את שכרו, שמאחר ומדובר בדבר מצוה, מותר לקבל עליו שכר בחול המועד. (סוכה כז: וחזו"ע עמוד נ). ומי שבנה סוכה חדשה בחול המועד, כתב בשו"ת משאת משה (סימן ה) שמאחר וסוכה זו היא סוכה חדשה בשבילו, כאשר ישב בתוכה (לאכול) פעם ראשונה, יברך גם את ברכת "שהחיינו". ואף על פי שכמה אחרונים כתבו שאין לברך שהחיינו, מכל מקום העיקר להלכה כדברי המשאת משה, שהיה מגדולי האחרונים, והלכה כמותו בדבר זה. וכן פסק הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל (במקראי קודש סימן כה).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Les jours de « Ben Ha-Métsarim » - Les décrets de nos maitres

Aujourd’hui, nous observons le jeûne du 17 Tamouz. Les jours entre le 17 Tamouz et le 9 Av se nomment les jours de « Ben Ha-Métsarim » (« entre les détresses »), en correspondance au verset de Eih’a (chap.1 verset 3) « Tous ses poursui......

לקריאת ההלכה

Suite des règles sur les ustensiles en verre et en Pyrex vis-à-vis de la viande et du lait

Dans la précédente Halacha, nous avons cité l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ selon lequel les ustensiles en verre n’absorbent absolument pas, et de ce fait, il n’y a aucun interdit à utiliser des ustensiles en verr......

לקריאת ההלכה

Ustensiles en verre pour la viande et le lait

Question: Doit-on également posséder une vaisselle viande et une vaisselle lait lorsqu’il s’agit d’ustensiles en verre? Réponse: Nous avons déjà expliqué dans la précédente Halacha qu’il est obligatoire de possé......

לקריאת ההלכה

Vaisselle viande et vaisselle lait et règle du goût détérioré (נותן טעם לפגם)

Les parois d’une marmite qui a cuit de la viande absorbent légèrement de la nourriture au moment de la cuisson. Par conséquent, cette marmite est qualifiée de marmite « viande », et de ce fait, si l’on cuit des aliments lactés dans......

לקריאת ההלכה


L’interdiction de la viande et du lait

Il est dit à 3 reprises dans notre sainte Torah: « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. » (Chémot chap.23 et 34. Dévarim 14).  Nos maîtres commentent dans la Guémara H‘oulin (114a): Une fois pour nous indiq......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de Chéhéh’éyanou sur un nouveau vêtement

Question: Quand doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur un nouveau vêtement? Doit-on la réciter lors de l’achat, ou bien au moment où l’on porte véritablement le vêtement? De plus, doit-on r&eacu......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de « Chéhé’héyanou » sur une bonne odeur

Question: Doit-on réciter la bénédiction de « Chéhéh’éyanou » sur un parfum qui se renouvelle chaque année? Réponse: Cette question prend sa source dans le fait que l’on récite la bénédiction de &......

לקריאת ההלכה

Réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou sur des fruits greffés

Question: Faut-il réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou lorsque l’on consomme pour la première fois dans l’année des agrumes comme un pamplemousse ou une orange? Réponse: Nous devons tout d’abord introduire l......

לקריאת ההלכה