הלכה ליום שישי ט"ו אדר ב תשע"ט 22 במרץ 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - קודם הפסח – קידוש לאשה בודדה - תחית המתים

שאלה: האם יש להפסיק את הלימודים הרגילים כדי ללמוד הלכות פסח?

תשובה: בגמרא (פסחים ו.) אמרו, "שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום". והוא משום שדיני פסח הם מרובים, ולכן יש להשקיע זמן וללמוד אותם. אולם כתב מרן זצ"ל על פי דברי הפוסקים, שמותר להמשיך בלימוד התורה הקבוע גם בימים הסמוכים לחג הפסח, ומה שאמרו "שואלים בהלכות הפסח" וכו', הכוונה היא אמנם שיש ללמוד את הלכות הפסח, אבל עדיין מותר ללמוד דינים אחרים שבתורה גם בימים הללו. אבל תלמיד חכם שעוסק בתורה, ובא מישהו לשאול אותו שאלה בהלכות הפסח בתוך שלושים יום מחג הפסח, עליו להשיב לו, כי שואל זה נחשב "שואל כענין". אפילו שאותו תלמיד חכם אינו מלמד כעת הלכות פסח. וכאשר מרן זצ"ל היה עוסק בלימודו, היינו שואלים אותו שאלות סבוכות, ולעתים היה משיב שיעיין אחר כך, ולא היה מפסיק מלימודו כדי להשיב. אולם כאשר שאלנו אותו בהלכות הפסח, או בהלכות חג הסוכות (בערב סוכות), מיד הפסיק לגמרי מלימודו, והתחיל לעיין בכל צדדי השאלה עד שהשיב כהלכה.

 

שאלה: אני אשה מבוגרת וגרה לבד. האם אני יכולה לבקש מהשכן שעושה "קידוש", שיקדש בקול רם, ואני אצא ידי חובה כשאשמע אותו בבית שלי?

תשובה: אם השכן יאמר את הקידוש בקול, ויכוין להוציא אותך ידי חובה, ואת מכוונת לצאת ידי חובה, את יכולה בהחלט לצאת ידי חובה בקידוש שלו. ואף על פי שאת אוכלת אחר כך את הסעודה בביתך, והקידוש לא היה בבית, מכל מקום מאחר ואת היית בבית בשעה שענית "אמן" ויצאת ידי חובה, הרי זה נחשב ל"קידוש במקום סעודה". וה' יתברך יצליחך ותזכי לשמחה ולהצלחה בכל אשר תפני. (חזון עובדיה שבת ח"ב עמוד קמה).

 

שאלה: האם נכון הדבר שתחיית המתים תהיה בחודש ניסן?

תשובה: בדברי רבותינו, מצאנו דעה כזו, שבחודש ניסן מסוגל באופן מיוחד שבו תהיה תחיית המתים. והגאון הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א בספרו (סימן תכט) הביא שכן כתב הרי"ץ גיאת (הלכות פסחים עמוד שלו) ועוד מרבותינו הראשונים. והסבירו שלכן אנו קוראים בשבת חול המועד פסח את ההפטרה העוסקת בתחיית המתים, משום שתחיית המתים עתידה להיות בניסן. וחודש ניסן הוא מלשון "נס", כי הוא מסוגל לכל הדורות, ליחיד ולרבים, לנסים ונפלאות וישועות. והטעם שחודש ניסן מסוגל לתחיית המתים, כי בו נולד יצחק אבינו עליו השלום, וכאשר נעקד יצחק אבינו על גבי המזבח, פרחה ממנו נשמתו, ונכנסה בו נשמה חדשה, ועמד יצחק על רגליו ואמר "ברוך אתה ה' מחיה המתים".

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

ימי הפורים – משלוח מנות

מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים". ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח "מנות" שתי מנות לאיש אחד. "ומתנות לאביונים", שתי מתנות לשני בני ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה ביארנו, כי מצוה להדליק נרות בימי החנוכה. ובמצוה זו מצווים האנשים והנשים. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן ......

לקריאת ההלכה

שאלה: כשאוכל אדם פירות משבעת המינים, ואכל עמהם מיני מזונות, איזו ברכה אחרונה עליו לברך?

תשובה: בראשית עלינו להזכיר שוב את עיקר דין ברכת מעין שלוש. האוכל שיעור כזית (שהוא שיעור של כעשרים ושבעה גרם) מפירות שבעת המינים (כגון תמרים או רימונים או ענבים), מברך בסיום אכילתו ברכה אחרונה שהיא ברכת מעין שלוש (הנקראת כך מפני שהיא כוללת בתוכה את שלושת הברכות  שאנו מברכים בברכת המזון, כפי שביא......

לקריאת ההלכה


דין ביצה או שום שהיו קלופים לילה שלם

דברים האסורים משום סכנה  בגמרא במסכת נדה (דף יז.) אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו (כלומר שמביא את עצמו לידי סכנה), ואחד מהם, האוכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה. ומבואר שיש איסור לאכול שום או בצל או ביצה שעבר עליהם כל הלילה כשהם ק......

לקריאת ההלכה

נתינת חטים לפני הצפורים בשבת שירה

שבת שירה בשבת ‏הקרובה, אנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת בשלח. ובפרשת בשלח אנו קוראים את שירת הים, ששרו בני ישראל בצאתם ממצרים. והיא הנקראת "‏שבת ‏שירה". ויש שנהגו בשבת זו, ‏לתת אוכל, זרעונים וחטים וכדומה, לפני הצפורים, זכר למה שנאמר במדרש, שילדי ישראל האכילו צפורים זרעונים ש......

לקריאת ההלכה

ט"ו בשבט – תות שדה

הערב, (מוצאי יום ראשון, שהוא ליל שני), יחול ליל ט"ו בשבט, ונוהגים כמה מנהגים מיוחדים ביום זה, כמו שנבאר. איסור תענית ומנהג לימוד הזוהר אסור להתענות (לצום) ביום ט"ו בשבט. ויש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט, וקוראים במשנה ובספר הזוהר הקדוש בדברים הקשורים ליום זה. והגאון רבי יעקב ר......

לקריאת ההלכה

יסוד דיני ברכות – הנהגת מרן זצ"ל בעניני ברכות

שאלה: כיצד יש לנהוג במקרה שהכנסתי מאכל לפה ללא ברכה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף לה.) תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. (מעל, מלשון מעילה, כאדם הנהנה מן ההקדש, שהרי העולם כולו שייך לה' יתברך, שנאמר "לה' הארץ ומלואה".)......

לקריאת ההלכה