הלכה ליום שישי ט"ו אדר ב תשע"ט 22 במרץ 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - קודם הפסח – קידוש לאשה בודדה - תחית המתים

שאלה: האם יש להפסיק את הלימודים הרגילים כדי ללמוד הלכות פסח?

תשובה: בגמרא (פסחים ו.) אמרו, "שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום". והוא משום שדיני פסח הם מרובים, ולכן יש להשקיע זמן וללמוד אותם. אולם כתב מרן זצ"ל על פי דברי הפוסקים, שמותר להמשיך בלימוד התורה הקבוע גם בימים הסמוכים לחג הפסח, ומה שאמרו "שואלים בהלכות הפסח" וכו', הכוונה היא אמנם שיש ללמוד את הלכות הפסח, אבל עדיין מותר ללמוד דינים אחרים שבתורה גם בימים הללו. אבל תלמיד חכם שעוסק בתורה, ובא מישהו לשאול אותו שאלה בהלכות הפסח בתוך שלושים יום מחג הפסח, עליו להשיב לו, כי שואל זה נחשב "שואל כענין". אפילו שאותו תלמיד חכם אינו מלמד כעת הלכות פסח. וכאשר מרן זצ"ל היה עוסק בלימודו, היינו שואלים אותו שאלות סבוכות, ולעתים היה משיב שיעיין אחר כך, ולא היה מפסיק מלימודו כדי להשיב. אולם כאשר שאלנו אותו בהלכות הפסח, או בהלכות חג הסוכות (בערב סוכות), מיד הפסיק לגמרי מלימודו, והתחיל לעיין בכל צדדי השאלה עד שהשיב כהלכה.

 

שאלה: אני אשה מבוגרת וגרה לבד. האם אני יכולה לבקש מהשכן שעושה "קידוש", שיקדש בקול רם, ואני אצא ידי חובה כשאשמע אותו בבית שלי?

תשובה: אם השכן יאמר את הקידוש בקול, ויכוין להוציא אותך ידי חובה, ואת מכוונת לצאת ידי חובה, את יכולה בהחלט לצאת ידי חובה בקידוש שלו. ואף על פי שאת אוכלת אחר כך את הסעודה בביתך, והקידוש לא היה בבית, מכל מקום מאחר ואת היית בבית בשעה שענית "אמן" ויצאת ידי חובה, הרי זה נחשב ל"קידוש במקום סעודה". וה' יתברך יצליחך ותזכי לשמחה ולהצלחה בכל אשר תפני. (חזון עובדיה שבת ח"ב עמוד קמה).

 

שאלה: האם נכון הדבר שתחיית המתים תהיה בחודש ניסן?

תשובה: בדברי רבותינו, מצאנו דעה כזו, שבחודש ניסן מסוגל באופן מיוחד שבו תהיה תחיית המתים. והגאון הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א בספרו (סימן תכט) הביא שכן כתב הרי"ץ גיאת (הלכות פסחים עמוד שלו) ועוד מרבותינו הראשונים. והסבירו שלכן אנו קוראים בשבת חול המועד פסח את ההפטרה העוסקת בתחיית המתים, משום שתחיית המתים עתידה להיות בניסן. וחודש ניסן הוא מלשון "נס", כי הוא מסוגל לכל הדורות, ליחיד ולרבים, לנסים ונפלאות וישועות. והטעם שחודש ניסן מסוגל לתחיית המתים, כי בו נולד יצחק אבינו עליו השלום, וכאשר נעקד יצחק אבינו על גבי המזבח, פרחה ממנו נשמתו, ונכנסה בו נשמה חדשה, ועמד יצחק על רגליו ואמר "ברוך אתה ה' מחיה המתים".

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה