הלכה ליום שישי י' אדר תשע"ט 15 בפברואר 2019

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמתה של הנרצחת

אורי בת נועה ע"ה

שתהא נשמתה צרורה בצרור החיים, וה' יתברך ינחם את
המשפחה היקרה משברונה, ויקום דם עבדיו השפוך

הוקדש על ידי

ידיד המשפחה

שאלות ותשובות הלכה יומית - ברכת המזון מפי המברך – לָק בשבת – חנוכת הבית – עם אחד בלב אחד

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם אפשר לצאת ידי חובה בכך שראש המשפחה יברך ברכת המזון וכולם יקשיבו לו?

תשובה: בדורות הקודמים (כשהיו יושבים שלושה ואוכלים ועושים זימון), היה המזמן מברך ברכת המזון בקול, וכולם היו מקשיבים לברכתו ויוצאים ידי חובה. ולא היו יכולים כולם לברך לבדם, כי היה בזה זלזול במברך. אבל בדורות האחרונים ראו שהמאזינים אינם מסוגלים להקשיב היטב לכל מילה שיוצאת מפי המברך, ולכן הנהיגו שכל אחד יברך לעצמו. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן קפג), שנכון שכל אחד יברך לעצמו (בלחש) יחד עם זה שמברך בקול. וכן הסביר זאת מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל (סימן עה), שהמנהג שנהגו בדורות הללו שכל אחד מברך, הוא מנהג טוב ונכון. ובספר חסד לאלפים (סעיף ה) כתב שנאה ויאה מנהג בני ספרד שכל המסובים מברכים בעצמם ברכת המזון, ולא טוב מנהג מקצת מקומות באשכנז שסומכים על המברך. ובספר כף החיים (אות לז) הסביר זאת גם על פי דברי המקובלים, שיש תועלת מיוחדת בברכה של כל אחד ואחד.

 

שאלה: האם מותר לשים או להסיר לָק מצפרני הידיים בשבת?

תשובה: אסור למרוח לָק בשבת, משום מלאכת "צובע". ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ה עמוד יא) כתב שיש איסור בזה גם בלאקה שקופה. וכן אסור להסיר לק בשבת. וכן פסקו הרבה מאחרוני זמנינו, ובכללם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ועוד.

 

שאלה: האם יש חיוב לערוך "חנוכת הבית"?

תשובה: אין בזה חובה ממש מן הדין. רק הוא מנהג ישראל. ויש לו כמה טעמים, ועל פי הזוהר (פרשת תזריע) נודע לנו שעל ידי כך שמתחילים את הבית בדברי תורה, ובפרט עם עשרה בני אדם, שורה השכינה על הבית, ועל ידי זה תהיה סיעתא דשמיא (סיוע מן השמים) שורה על הבית. ובזוהר הקדוש (פרשת ויקרא) משמע שצריך שיעשה גם סעודה. וכן נוהגים. ומרן רבינו זצ"ל יעץ לנו לעשות מה שניתן אפילו בדירה שגרים בה בשכירות.

 

שאלה: כשישראל קבלו את התורה, היו "עם אחד בלב אחד", איך יתכן שלא היו ביניהם שום חילוקי דעות באותו זמן? הרי לא כולם היו צדיקים?

תשובה: שאלה זו שאל הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, והשיב עליה, שהרי עוד לפני מעמד הר סיני זכו ישראל לדרגות גבוהות בנבואה, והיתה השגתם נשגבה, עד כי כל אחד ואחת מהם הרגישו בחוש את מציאות ה' בעולם. (לכן אנו אומרים "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו!, שעלינו להודות לה' על עצם הקרבה להר סיני, גם בלי מתן תורה). וכאשר אדם יודע בידיעה ברורה את מציאות ה', אין לו במה לקנא בחברו, כי שוב אין כאן שנאה ולא מקום לשום מידה רעה, ולכן היו כל ישראל בשלום באותה העת. ואף על פי שהיו בתוכם אנשים שאחר כך חטאו מאד, מכל מקום באותה שעה היו בעלי דרגה גבוהה, ולכן לא היה מקום בכלל למריבות ביניהם.

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

זמן ברית המילה
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

הלכות אחרונות

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה

איחור או דילוג במגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה


ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ט)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

לקריאת ההלכה

תענית אסתר

היום הוא יום תענית אסתר שנוהגים בכל תפוצות ישראל להתענות. בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלושה עשר לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמי שמים מרובים, לבל יוכלו אויביהם לפגוע בהם, ועמדו בתפילה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, כשם שעשה משה רבינו ביום שנלחם עם ע......

לקריאת ההלכה

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה