הלכה ליום שישי כ"ז טבת תשע"ט 4 בינואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - להסתפר בלילה – ספריי קצפת – בבונאג ובלאנגו בשבת

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם מותר להסתפר אחרי חצות היום, או בלילה?

תשובה: בספר חמדת ימים (הלכות ערב שבת) כתב, שאין להסתפר אחרי חצות היום (אפילו כשהתפלל כבר מנחה), מפני שעל פי הקבלה, מחצות היום מתחילים להתעורר דינים בעולם, ובזמן כזה לא נכון להסתפר. והוא ענין שאין לנו הבנה בו. והחמדת ימים הביא שכך כתב המהרח"ו בשם רבינו האר"י. וכדבריהם כתבו הגאונים מרן החיד"א, רבי חיים פלאג'י, ועוד. אולם יש חולקים על דברי החמדת ימים הללו, ובכללם הגאון רבי שלמה אלפסי בספר משחא דרבותא (ח"ב סימן רנא) שכתב שאין הוכחה כלל לדברי החמדת ימים מדברי המהרח"ו, והסביר את הדברים באופן אחר. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים. ולמעשה אף הגאון הבן איש חי (פרשת ויקהל) כתב שרוב האנשים נוהגים להקל בדבר זה, ואינם חוששים לדברי חלק מהמקובלים שכתבו להחמיר שלא להסתפר בשעות מסויימות. וכן הדין למעשה, שמן הדין אין חובה להמנע מלהסתפר ביום או בלילה. (והרוצה להתחסד יכול להחמיר בזה אחרי שקיעת החמה לפני חצות הלילה). (וראה בשו"ת יחוה דעת ח"ד סימן נט).

 

שאלה: האם מותר להשתמש בשבת בספריי קצפת?

תשובה: יש מקום לדון בענין זה הן מצד איסור "לש", הן מצד איסור "בונה" והן מצד איסור "מוליד". משום שהקצפת כשהיא בתוך המיכל, היא נוזלית, ורק על ידי יציאתה בלחץ נעשית קצפת. לכן יש שכתבו להחמיר בזה. ושאלנו על זה את מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, והראנו לו את אופן עשיית הקצפת, והשיב שלדעתו אין בזה איסור, ומותר להשתמש בו בשבת. (ועיין בספר נחל פז ח"ב עמוד רסח).

 

שאלה: אנו פרסים, האם מותר להכין תה "בלנגו" או "בבונאג" בשבת?

תשובה: לענין איסור בישול בשבת, יש לשים את העלים של הבבונאג רק בכלי שלישי. כלומר, לקחת מים מהמיחם לתוך כוס, ומשם לכוס נוספת, ואז מותר להכין תה באותו הכוס. וכל זה לגבי תה בבונאג. אבל תה בלנגו (balangu), יש בו בעיה נוספת, משום שמבואר בשלחן ערוך (סימן שמ סעיף יב), שאסור להכניס זרעי פשתן או שומשום במים, או לשפוך מים על זרעים כאלה בשבת, משום שמיד הזרעים נתלים זה בזה. ויש בזה איסור משום "לש" בשבת. והוא איסור מן התורה ממש. והוא דין מיוחד דוקא לזרעים שנתלים זה בזה. ופעם הביאו למרן זצ"ל תה בלאנגו, והוא הועיל מאד למרן זצ"ל מבחינה בריאותית. ושאל אותו הרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א, האם מותר לשים את הזרעים הללו במים בשבת, כי הוא רואה שמיד הם נקשרים ונתלים זה בזה. ושאלת חכם חצי תשובה. כי לאחר יום או יומיים, כתב מרן זצ"ל בגליון השולחן ערוך שלו (סימן שלו) בזו הלשון: נראה לי שאסור לשרות פלנגו בתוך כוס של תה, דדמי (כי דומה) ללישה, שמיד הזרעונים מתנפחים ונתלים זה בזה. וכן השיב בעל פה להרה"ג ר"א שטרית הנ"ל.

שאלות ותשובות על ההלכה

הכנת תה בבונג עלים בכוס שלישית, האם ההלכה זו דומה בכל הכנת תה עם עלים? כגון נענע וכד' שרק בכוס שלישית מותר? כ"ח טבת תשע"ט / 5 בינואר 2019

נכון. אין הבדל בין עלי בבונאג לעלי נענע וכדומה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה


איחור או דילוג במגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ט)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

לקריאת ההלכה