הלכה ליום שישי כ"ז טבת תשע"ט 4 בינואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - להסתפר בלילה – ספריי קצפת – בבונאג ובלאנגו בשבת

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם מותר להסתפר אחרי חצות היום, או בלילה?

תשובה: בספר חמדת ימים (הלכות ערב שבת) כתב, שאין להסתפר אחרי חצות היום (אפילו כשהתפלל כבר מנחה), מפני שעל פי הקבלה, מחצות היום מתחילים להתעורר דינים בעולם, ובזמן כזה לא נכון להסתפר. והוא ענין שאין לנו הבנה בו. והחמדת ימים הביא שכך כתב המהרח"ו בשם רבינו האר"י. וכדבריהם כתבו הגאונים מרן החיד"א, רבי חיים פלאג'י, ועוד. אולם יש חולקים על דברי החמדת ימים הללו, ובכללם הגאון רבי שלמה אלפסי בספר משחא דרבותא (ח"ב סימן רנא) שכתב שאין הוכחה כלל לדברי החמדת ימים מדברי המהרח"ו, והסביר את הדברים באופן אחר. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים. ולמעשה אף הגאון הבן איש חי (פרשת ויקהל) כתב שרוב האנשים נוהגים להקל בדבר זה, ואינם חוששים לדברי חלק מהמקובלים שכתבו להחמיר שלא להסתפר בשעות מסויימות. וכן הדין למעשה, שמן הדין אין חובה להמנע מלהסתפר ביום או בלילה. (והרוצה להתחסד יכול להחמיר בזה אחרי שקיעת החמה לפני חצות הלילה). (וראה בשו"ת יחוה דעת ח"ד סימן נט).

 

שאלה: האם מותר להשתמש בשבת בספריי קצפת?

תשובה: יש מקום לדון בענין זה הן מצד איסור "לש", הן מצד איסור "בונה" והן מצד איסור "מוליד". משום שהקצפת כשהיא בתוך המיכל, היא נוזלית, ורק על ידי יציאתה בלחץ נעשית קצפת. לכן יש שכתבו להחמיר בזה. ושאלנו על זה את מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, והראנו לו את אופן עשיית הקצפת, והשיב שלדעתו אין בזה איסור, ומותר להשתמש בו בשבת. (ועיין בספר נחל פז ח"ב עמוד רסח).

 

שאלה: אנו פרסים, האם מותר להכין תה "בלנגו" או "בבונאג" בשבת?

תשובה: לענין איסור בישול בשבת, יש לשים את העלים של הבבונאג רק בכלי שלישי. כלומר, לקחת מים מהמיחם לתוך כוס, ומשם לכוס נוספת, ואז מותר להכין תה באותו הכוס. וכל זה לגבי תה בבונאג. אבל תה בלנגו (balangu), יש בו בעיה נוספת, משום שמבואר בשלחן ערוך (סימן שמ סעיף יב), שאסור להכניס זרעי פשתן או שומשום במים, או לשפוך מים על זרעים כאלה בשבת, משום שמיד הזרעים נתלים זה בזה. ויש בזה איסור משום "לש" בשבת. והוא איסור מן התורה ממש. והוא דין מיוחד דוקא לזרעים שנתלים זה בזה. ופעם הביאו למרן זצ"ל תה בלאנגו, והוא הועיל מאד למרן זצ"ל מבחינה בריאותית. ושאל אותו הרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א, האם מותר לשים את הזרעים הללו במים בשבת, כי הוא רואה שמיד הם נקשרים ונתלים זה בזה. ושאלת חכם חצי תשובה. כי לאחר יום או יומיים, כתב מרן זצ"ל בגליון השולחן ערוך שלו (סימן שלו) בזו הלשון: נראה לי שאסור לשרות פלנגו בתוך כוס של תה, דדמי (כי דומה) ללישה, שמיד הזרעונים מתנפחים ונתלים זה בזה. וכן השיב בעל פה להרה"ג ר"א שטרית הנ"ל.

שאלות ותשובות על ההלכה

הכנת תה בבונג עלים בכוס שלישית, האם ההלכה זו דומה בכל הכנת תה עם עלים? כגון נענע וכד' שרק בכוס שלישית מותר? כ"ח טבת תשע"ט / 5 בינואר 2019

נכון. אין הבדל בין עלי בבונאג לעלי נענע וכדומה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה

זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה