הלכה ליום שישי כ"ז טבת תשע"ט 4 בינואר 2019

שאלות ותשובות הלכה יומית - להסתפר בלילה – ספריי קצפת – בבונאג ובלאנגו בשבת

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם מותר להסתפר אחרי חצות היום, או בלילה?

תשובה: בספר חמדת ימים (הלכות ערב שבת) כתב, שאין להסתפר אחרי חצות היום (אפילו כשהתפלל כבר מנחה), מפני שעל פי הקבלה, מחצות היום מתחילים להתעורר דינים בעולם, ובזמן כזה לא נכון להסתפר. והוא ענין שאין לנו הבנה בו. והחמדת ימים הביא שכך כתב המהרח"ו בשם רבינו האר"י. וכדבריהם כתבו הגאונים מרן החיד"א, רבי חיים פלאג'י, ועוד. אולם יש חולקים על דברי החמדת ימים הללו, ובכללם הגאון רבי שלמה אלפסי בספר משחא דרבותא (ח"ב סימן רנא) שכתב שאין הוכחה כלל לדברי החמדת ימים מדברי המהרח"ו, והסביר את הדברים באופן אחר. וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים. ולמעשה אף הגאון הבן איש חי (פרשת ויקהל) כתב שרוב האנשים נוהגים להקל בדבר זה, ואינם חוששים לדברי חלק מהמקובלים שכתבו להחמיר שלא להסתפר בשעות מסויימות. וכן הדין למעשה, שמן הדין אין חובה להמנע מלהסתפר ביום או בלילה. (והרוצה להתחסד יכול להחמיר בזה אחרי שקיעת החמה לפני חצות הלילה). (וראה בשו"ת יחוה דעת ח"ד סימן נט).

 

שאלה: האם מותר להשתמש בשבת בספריי קצפת?

תשובה: יש מקום לדון בענין זה הן מצד איסור "לש", הן מצד איסור "בונה" והן מצד איסור "מוליד". משום שהקצפת כשהיא בתוך המיכל, היא נוזלית, ורק על ידי יציאתה בלחץ נעשית קצפת. לכן יש שכתבו להחמיר בזה. ושאלנו על זה את מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, והראנו לו את אופן עשיית הקצפת, והשיב שלדעתו אין בזה איסור, ומותר להשתמש בו בשבת. (ועיין בספר נחל פז ח"ב עמוד רסח).

 

שאלה: אנו פרסים, האם מותר להכין תה "בלנגו" או "בבונאג" בשבת?

תשובה: לענין איסור בישול בשבת, יש לשים את העלים של הבבונאג רק בכלי שלישי. כלומר, לקחת מים מהמיחם לתוך כוס, ומשם לכוס נוספת, ואז מותר להכין תה באותו הכוס. וכל זה לגבי תה בבונאג. אבל תה בלנגו (balangu), יש בו בעיה נוספת, משום שמבואר בשלחן ערוך (סימן שמ סעיף יב), שאסור להכניס זרעי פשתן או שומשום במים, או לשפוך מים על זרעים כאלה בשבת, משום שמיד הזרעים נתלים זה בזה. ויש בזה איסור משום "לש" בשבת. והוא איסור מן התורה ממש. והוא דין מיוחד דוקא לזרעים שנתלים זה בזה. ופעם הביאו למרן זצ"ל תה בלאנגו, והוא הועיל מאד למרן זצ"ל מבחינה בריאותית. ושאל אותו הרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א, האם מותר לשים את הזרעים הללו במים בשבת, כי הוא רואה שמיד הם נקשרים ונתלים זה בזה. ושאלת חכם חצי תשובה. כי לאחר יום או יומיים, כתב מרן זצ"ל בגליון השולחן ערוך שלו (סימן שלו) בזו הלשון: נראה לי שאסור לשרות פלנגו בתוך כוס של תה, דדמי (כי דומה) ללישה, שמיד הזרעונים מתנפחים ונתלים זה בזה. וכן השיב בעל פה להרה"ג ר"א שטרית הנ"ל.

שאלות ותשובות על ההלכה

הכנת תה בבונג עלים בכוס שלישית, האם ההלכה זו דומה בכל הכנת תה עם עלים? כגון נענע וכד' שרק בכוס שלישית מותר? כ"ח טבת תשע"ט / 5 בינואר 2019

נכון. אין הבדל בין עלי בבונאג לעלי נענע וכדומה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה