הלכה ליום שני כ"ג טבת תשע"ט 31 בדצמבר 2018

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמתה של אמנו, סבתינו היקרה, האשה החשובה

מרת מרים בת ריקה ע"ה

שהיום פקודת שנתה
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

נכדיה

פיצויים לאחר פיטורין

שאלה: אני עושה הכל לפי דין התורה. וכעת פוטרתי מעבודתי, וביקשתי מהמעסיק פיצויים כפי שמגיע לי על פי החוק. המעסיק שהוא חרדי, טוען שעל פי דיני התורה אין כזה דבר פיצויים. האם הוא צודק?

תשובה: התורה הקדושה ציותה, שכאשר משחרר אדם עבד יהודי שהיה לו (דבר שלא שייך בזמנינו), עליו לתת לו "הענקה". שלא לשלוח אותו בידיים ריקניות. וכמו שנאמר "הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק, לוֹ, מִצֹּאנְךָ, וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ". אמנם חיוב זה אינו שייך בעובד שמפוטר, כי הוא אינו עבד, והתורה דיברה על עבד ממש.

אולם רבינו "החינוך" כתב (במצוה תנ), ששורש המצוה הזו, הוא למען נקנה בנפשינו מדות מעולות, יקרות וחמודות וכו', והודנו והדרינו הוא שנרחם על מי שעבד אותנו וניתן לו משלנו בתורת חסד מלבד מה שהתנינו עמו לתת לו שכרו. ומכאן יסוד למצוה לתת לעובד מפוטר פיצויים בסכום משמעותי עם פטוריו. אך משמעות הדברים היא, שדבר זה אינו ממש חובה מן הדין, אלא מצוה המוטלת על המעסיק, שאם הוא רוצה ללכת בדרכי טובים, עליו להעניק סכום חשוב לעובד המפוטר.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בשו"ת יביע אומר חלק אחד עשר (חחו"מ סימן כ), בתשובה שכתב כשנתיים לפני פטירתו, דן בענין זה, והעלה למעשה, שמאחר ובזמנינו פשט המנהג בארץ ישראל ובשאר המדינות המתוקנות לשלם פיצויים לפועל אחרי פרישתו מהעבודה, יש גם מקום לחייב את המעסיק לעשות כן, וכפי שאמרו בירושלמי (פ"ז דב"מ), "מנהג מבטל הלכה". (אולם לא בכל מקרה ניתן לומר כן, אלא דוקא במקרה עליו אנו מדברים, לגבי פיצויים).

ובאמת שכבר היה מעשה כאשר ישב מרן זצ"ל בבית הדין בירושלים (בשנת התש"ך – 1960), ואב בית הדין היה הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל, ומרן זצ"ל היה דיין עמו, ובאה לפניהם אשה אחת שהיתה עובדת במוסד "מושב זקנים הכללי ירושלים", ופוטרה מעבודתה, ותבעה פיצויים מהנהלת המוסד, ופסקו בית הדין שעל הנהלת המוסד לשלם פיצויים לאשה שעבדה במסגרת המוסד.

ובסוף תשובתו, הביא מרן זצ"ל שהעידו שגם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל היה מורה בארצות הברית שיש לפסוק פיצויים לעובד, ונחשב הדבר כמנהג קבוע. ולכן, אחרי שהביא מרן זצ"ל עוד הרבה מהאחרונים שפסקו כן, למעשה לגבי השאלה שלפנינו, המעסיק אינו צודק, ועליו לתת פיצויים לעובד כפי שנהוג. ואם יש לכם עדיין ספקות בדבר, יש לפנות לבית הדין.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בענין חולה שיש בו סכנה בשבת

בהלכות הקודמות ביארנו, שמי שנשקפת סכנה לחייו, חובה לחלל עליו את השבת, להסיעו לבית החולים, או להדליק אור חשמל בכדי לטפל בו, וכן כל כיוצא בזה. ועתה נבאר כמה פרטים בענין זה, כפי שכתבם מרן הרב זצ"ל בספריו. כל מחלה שאומרים שהרופאים שיש בה סכנה, מחללים עליה את השבת, וכפי שנתבאר כבר, אפילו אם ......

לקריאת ההלכה