הלכה ליום שני כ"ג טבת תשע"ט 31 בדצמבר 2018

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמתה של אמנו, סבתינו היקרה, האשה החשובה

מרת מרים בת ריקה ע"ה

שהיום פקודת שנתה
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

נכדיה

פיצויים לאחר פיטורין

שאלה: אני עושה הכל לפי דין התורה. וכעת פוטרתי מעבודתי, וביקשתי מהמעסיק פיצויים כפי שמגיע לי על פי החוק. המעסיק שהוא חרדי, טוען שעל פי דיני התורה אין כזה דבר פיצויים. האם הוא צודק?

תשובה: התורה הקדושה ציותה, שכאשר משחרר אדם עבד יהודי שהיה לו (דבר שלא שייך בזמנינו), עליו לתת לו "הענקה". שלא לשלוח אותו בידיים ריקניות. וכמו שנאמר "הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק, לוֹ, מִצֹּאנְךָ, וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ". אמנם חיוב זה אינו שייך בעובד שמפוטר, כי הוא אינו עבד, והתורה דיברה על עבד ממש.

אולם רבינו "החינוך" כתב (במצוה תנ), ששורש המצוה הזו, הוא למען נקנה בנפשינו מדות מעולות, יקרות וחמודות וכו', והודנו והדרינו הוא שנרחם על מי שעבד אותנו וניתן לו משלנו בתורת חסד מלבד מה שהתנינו עמו לתת לו שכרו. ומכאן יסוד למצוה לתת לעובד מפוטר פיצויים בסכום משמעותי עם פטוריו. אך משמעות הדברים היא, שדבר זה אינו ממש חובה מן הדין, אלא מצוה המוטלת על המעסיק, שאם הוא רוצה ללכת בדרכי טובים, עליו להעניק סכום חשוב לעובד המפוטר.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בשו"ת יביע אומר חלק אחד עשר (חחו"מ סימן כ), בתשובה שכתב כשנתיים לפני פטירתו, דן בענין זה, והעלה למעשה, שמאחר ובזמנינו פשט המנהג בארץ ישראל ובשאר המדינות המתוקנות לשלם פיצויים לפועל אחרי פרישתו מהעבודה, יש גם מקום לחייב את המעסיק לעשות כן, וכפי שאמרו בירושלמי (פ"ז דב"מ), "מנהג מבטל הלכה". (אולם לא בכל מקרה ניתן לומר כן, אלא דוקא במקרה עליו אנו מדברים, לגבי פיצויים).

ובאמת שכבר היה מעשה כאשר ישב מרן זצ"ל בבית הדין בירושלים (בשנת התש"ך – 1960), ואב בית הדין היה הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל, ומרן זצ"ל היה דיין עמו, ובאה לפניהם אשה אחת שהיתה עובדת במוסד "מושב זקנים הכללי ירושלים", ופוטרה מעבודתה, ותבעה פיצויים מהנהלת המוסד, ופסקו בית הדין שעל הנהלת המוסד לשלם פיצויים לאשה שעבדה במסגרת המוסד.

ובסוף תשובתו, הביא מרן זצ"ל שהעידו שגם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל היה מורה בארצות הברית שיש לפסוק פיצויים לעובד, ונחשב הדבר כמנהג קבוע. ולכן, אחרי שהביא מרן זצ"ל עוד הרבה מהאחרונים שפסקו כן, למעשה לגבי השאלה שלפנינו, המעסיק אינו צודק, ועליו לתת פיצויים לעובד כפי שנהוג. ואם יש לכם עדיין ספקות בדבר, יש לפנות לבית הדין.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה