הלכה ליום שישי ו' טבת תשע"ט 14 בדצמבר 2018

שאלות ותשובות הלכה יומית - ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

שאלה: האם יש איסור "ביטול תורה" בקריאת תהלים?

תשובה: קריאת תהלים היא מצוה גדולה, ובמדרש מובא, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שתהיה נחשבת קריאת תהלים כאילו לומדים נגעים ואהלות, כלומר, חלקי התורה הקשים ללימוד. אולם אדם שיכול לעסוק בתורה, ומשקיע הרבה מזמנו בקריאת תהלים, עובר משום "ביטול תורה", וכמו שדרש מרן זצ"ל, על דברי חז"ל "איזהו גיבור הכובש את יצרו", למה נאמר "יצרו" ולא נאמר: "הכובש את היצר"? משום שלכל אדם יש יצר הרע אחר. לתלמידי חכמים העוסקים בתורה בהתמדה, הוא מסית אותם שילכו ויתעסקו בצדקה ובגמילות חסדים, או שיקראו כל היום תהלים, ולא שהוא רוצה באמת שיעסקו בגמילות חסדים ויקראו תהלים, אלא העיקר אצלו שלא יעסקו בתורה, שאין למעלה ממנה. ואילו לעשירים שראויים לחלץ מן המצר עניים יתומים ואלמנות, הוא מסית אותם שילכו כל הזמן ללמוד תורה, ולקרוא תהלים פעמיים וכדומה.

 

שאלה: פרי שמונח על השלחן כדי לאכול ממנו, ובאים כעת להריח ממנו, האם יכולים לברך על הריח?

תשובה: פרי שבא להריח ממנו ריח טוב, מברך עליו "הנותן ריח טוב בפירות". ופרי שהגישו אותו כדי שיאכלו ממנו, כמו למשל אננס, וכעת רוצה להריח ממנו, נחלקו הפוסקים אם מברכים על ההרחה ממנו. כי החזון איש סובר שאין לברך אלא כאשר הפרי מיוחד לריח. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר חי"א סימן יז) הביא ראיות שאין לחוש לכך, ואפילו אם הפרי לא מיוחד להריח ממנו, כל שנוטל אותו בידו כדי להריח ממנו, צריך לברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

 

שאלה: נאמר בהלכה יומית, שצריך להתפלל תפלת העמידה עם עיניים סגורות, אם כן אסור להתפלל מתוך סידור?

תשובה: יש להתפלל בעצימת עיניים או בהסתכלות בתוך הסידור. ואדרבה, טוב להתפלל מתוך סידור, וכן נהג מרן רבינו זצ"ל שהיה מתפלל תמיד מתוך סידור.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה