הלכה ליום שישי ו' טבת תשע"ט 14 בדצמבר 2018

שאלות ותשובות הלכה יומית - ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

שאלה: האם יש איסור "ביטול תורה" בקריאת תהלים?

תשובה: קריאת תהלים היא מצוה גדולה, ובמדרש מובא, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שתהיה נחשבת קריאת תהלים כאילו לומדים נגעים ואהלות, כלומר, חלקי התורה הקשים ללימוד. אולם אדם שיכול לעסוק בתורה, ומשקיע הרבה מזמנו בקריאת תהלים, עובר משום "ביטול תורה", וכמו שדרש מרן זצ"ל, על דברי חז"ל "איזהו גיבור הכובש את יצרו", למה נאמר "יצרו" ולא נאמר: "הכובש את היצר"? משום שלכל אדם יש יצר הרע אחר. לתלמידי חכמים העוסקים בתורה בהתמדה, הוא מסית אותם שילכו ויתעסקו בצדקה ובגמילות חסדים, או שיקראו כל היום תהלים, ולא שהוא רוצה באמת שיעסקו בגמילות חסדים ויקראו תהלים, אלא העיקר אצלו שלא יעסקו בתורה, שאין למעלה ממנה. ואילו לעשירים שראויים לחלץ מן המצר עניים יתומים ואלמנות, הוא מסית אותם שילכו כל הזמן ללמוד תורה, ולקרוא תהלים פעמיים וכדומה.

 

שאלה: פרי שמונח על השלחן כדי לאכול ממנו, ובאים כעת להריח ממנו, האם יכולים לברך על הריח?

תשובה: פרי שבא להריח ממנו ריח טוב, מברך עליו "הנותן ריח טוב בפירות". ופרי שהגישו אותו כדי שיאכלו ממנו, כמו למשל אננס, וכעת רוצה להריח ממנו, נחלקו הפוסקים אם מברכים על ההרחה ממנו. כי החזון איש סובר שאין לברך אלא כאשר הפרי מיוחד לריח. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר חי"א סימן יז) הביא ראיות שאין לחוש לכך, ואפילו אם הפרי לא מיוחד להריח ממנו, כל שנוטל אותו בידו כדי להריח ממנו, צריך לברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

 

שאלה: נאמר בהלכה יומית, שצריך להתפלל תפלת העמידה עם עיניים סגורות, אם כן אסור להתפלל מתוך סידור?

תשובה: יש להתפלל בעצימת עיניים או בהסתכלות בתוך הסידור. ואדרבה, טוב להתפלל מתוך סידור, וכן נהג מרן רבינו זצ"ל שהיה מתפלל תמיד מתוך סידור.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה


איחור או דילוג במגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ט)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

לקריאת ההלכה