הלכה ליום שישי ח' כסלו תשע"ט 16 בנובמבר 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

אליהו בן אסתר מרציאנו

הוקדש על ידי

משפחה

שו"ת הלכה יומית - מסדר קדושין – חסה מגידול רגיל – שטחים תמורת שלום

מבחר תשובות שנמסרו בזמן האחרון

מסדר קדושין – חסה מגידול רגיל – שטחים תמורת שלום

שאלה: האם מותר לרב שמסדר קדושין להיות גם עד בחתונה?

תשובה: מותר בלי פקפוק. וכן נהג מרן זצ"ל שהרבה פעמים כאשר הוזמן לסדר חופה וקדושין, היה גם עד בעצמו. ופעם כיבדו את מרן זצ"ל בסידור חופה וקדושין ובעדות, וכעד שני הזמינו אדם אחד שהוא קרוב משפחתו של מרן. מיד פנה אליו מרן, ואמר, שמאחר ולא נכון שיהיו קרובי משפחה עדים (לא היה שם פסול ממש מחמת קרבת משפחה), לכן מרן בעצמו לא יהיה עד, ואדם אחר נכנס כעד במקומו. וכל זה משום שמרן זצ"ל לא רצה שיבטלו את הכיבוד שנתנו לעד השני, אלא ויתר ברצון על הכיבוד שלו.

 

שאלה: האם יש צד להקל באכילת חסה מגידול רגיל, ללא בדיקה מיוחדת?

תשובה: אין שום צד להקל בדבר. וכל אותם דיבורים להקל בדבר אינם נכונים על פי ההלכה. ומעשה היה, שאדם אחד היה לומד תורה, וסיים את מבחני הדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל. וראה מרן זצ"ל שאותו אדם אוכל חסה כזו ללא בדיקה מדוקדקת, ומנע מרן זצ"ל בכל כחו את המינוי של אותו דיין. משום שהתנהגות זו מעידה על כך שאין יראת ה' בלבו.

 

שאלה: האם נכון שמרן זצ"ל חזר בו מהפסק המפורסם "שטחים תמורת שלום"?

תשובה: אין זה נכון. במישור העקרוני, לדעת מרן זצ"ל יש למסור שטחים משטחי ארץ ישראל לגויים, כדי להציל נפשות, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ולכן מרן זצ"ל תמך בהסכם השלום מול מצרים. וכאשר ביקר מרן זצ"ל בארצות הברית, חיזק אותו על כך הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. וכפי שהמציאות הוכיחה את עצמה, הסכם זה מנע שפיכות דמים כבר עשרות שנים. אולם לגבי הסכמי השלום עם הערבים שיושבים בארץ ישראל, בתחילה היה מרן זצ"ל מפקפק אם יש למסור שטחים בידם בתמורה להסכם שלום, כי היה לדעתו ספק מציאותי, האם יש ממשות בהסכם כזה. ולמעשה לאחר שראינו את התנהגותם של הערבים הללו, שפיהם מדבר שלום, אך בקרבם ישמרו את שנאתם, כתב מרן זצ"ל שאין לתמוך במסירת שטחים לרשעים הללו, כי מסירת שטחים ללא הצלת נפשות אסורה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה