הלכה ליום שישי ח' כסלו תשע"ט 16 בנובמבר 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

אליהו בן אסתר מרציאנו

הוקדש על ידי

משפחה

שו"ת הלכה יומית - מסדר קדושין – חסה מגידול רגיל – שטחים תמורת שלום

מבחר תשובות שנמסרו בזמן האחרון

מסדר קדושין – חסה מגידול רגיל – שטחים תמורת שלום

שאלה: האם מותר לרב שמסדר קדושין להיות גם עד בחתונה?

תשובה: מותר בלי פקפוק. וכן נהג מרן זצ"ל שהרבה פעמים כאשר הוזמן לסדר חופה וקדושין, היה גם עד בעצמו. ופעם כיבדו את מרן זצ"ל בסידור חופה וקדושין ובעדות, וכעד שני הזמינו אדם אחד שהוא קרוב משפחתו של מרן. מיד פנה אליו מרן, ואמר, שמאחר ולא נכון שיהיו קרובי משפחה עדים (לא היה שם פסול ממש מחמת קרבת משפחה), לכן מרן בעצמו לא יהיה עד, ואדם אחר נכנס כעד במקומו. וכל זה משום שמרן זצ"ל לא רצה שיבטלו את הכיבוד שנתנו לעד השני, אלא ויתר ברצון על הכיבוד שלו.

 

שאלה: האם יש צד להקל באכילת חסה מגידול רגיל, ללא בדיקה מיוחדת?

תשובה: אין שום צד להקל בדבר. וכל אותם דיבורים להקל בדבר אינם נכונים על פי ההלכה. ומעשה היה, שאדם אחד היה לומד תורה, וסיים את מבחני הדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל. וראה מרן זצ"ל שאותו אדם אוכל חסה כזו ללא בדיקה מדוקדקת, ומנע מרן זצ"ל בכל כחו את המינוי של אותו דיין. משום שהתנהגות זו מעידה על כך שאין יראת ה' בלבו.

 

שאלה: האם נכון שמרן זצ"ל חזר בו מהפסק המפורסם "שטחים תמורת שלום"?

תשובה: אין זה נכון. במישור העקרוני, לדעת מרן זצ"ל יש למסור שטחים משטחי ארץ ישראל לגויים, כדי להציל נפשות, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ולכן מרן זצ"ל תמך בהסכם השלום מול מצרים. וכאשר ביקר מרן זצ"ל בארצות הברית, חיזק אותו על כך הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. וכפי שהמציאות הוכיחה את עצמה, הסכם זה מנע שפיכות דמים כבר עשרות שנים. אולם לגבי הסכמי השלום עם הערבים שיושבים בארץ ישראל, בתחילה היה מרן זצ"ל מפקפק אם יש למסור שטחים בידם בתמורה להסכם שלום, כי היה לדעתו ספק מציאותי, האם יש ממשות בהסכם כזה. ולמעשה לאחר שראינו את התנהגותם של הערבים הללו, שפיהם מדבר שלום, אך בקרבם ישמרו את שנאתם, כתב מרן זצ"ל שאין לתמוך במסירת שטחים לרשעים הללו, כי מסירת שטחים ללא הצלת נפשות אסורה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה