הלכה ליום חמישי ז' כסלו תשע"ט 15 בנובמבר 2018

"וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא"

נאמר בתורה: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא". וכבר הזכרנו את דברי הרמב"ם בענין זה.

נאמר בספר משלי: " אֹזֶן שֹׁמַעַת תּוֹכַחַת חַיִּים בְּקֶרֶב חֲכָמִים תָּלִין". ופירש מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (ענף עץ אבות עמוד קצח), שגם בתוכחת על העוון, צריך להתחכם ולהוכיח במתק שפתיים, כדי שיהיו הדברים נשמעים, ואין להוכיח בדברים קשים.

צא ולמד ממה שאמרו רבותינו בפרקי דרבי אליעזר (סוף פרק מד), שבשעה שנפרד משה רבינו מעם ישראל, בסוף ארבעים שנות נדודיהם במדבר, ביקש משה להוכיח את ישראל, ורצה להזכיר להם מה שחטאו כשאמרו "היש ה' בקרבנו אם אין" (שבגלל העוון הזה נענשו כאשר בא עמלק להלחם איתם). אמר משה רבינו בלבו, אם אני אומר כן לישראל, אני מביישם ומלבין את פניהם, שדוקא בזמן הפרידה ממנהיגם האהוב ישמעו מפיו דברים קשים כל כך. אלא אמר משה רבינו, אני אומר להם מה שאירע במעשה עמלק, שבא להלחם עם ישראל, והם יבינו לבדם מה שהיה לפני כן. שנאמר, "זכור את אשר עשה לך עמלק".

משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס נאה, ובו פרחים ושושנים מיוחדים מרהיבי עין. ובפתח הפרדס ישב כלב גדול לשומרו.

פעם ישב המלך בעליית ביתו וראה את השר שהיה אהובו, שנכנס לפרדס וקוטף ממנו שושנים. מיד התנפל הכלב על השר, וקרע את בגדיו, עד שנמלט השר בעור שיניו מן המקום. אמר המלך, אם אני אומר לאהובי השר, למה נכנסת לפרדס בלי רשות? הרי אני מביישו. אלא כדי שידע שראיתי אותו בקלקלתו, אני אומר לו, אני מצטער על מה שעשה לך הכלב הרע הזה, שהתנפל עליך וקרע את בגדיך עד שנמלטת מפניו. ומיד הוא מבין שראיתי את כל מעשיו בפרדס. כך אמר משה לישראל, זכור את אשר עשה לך עמלק, ומיד ישראל יודעים מה שהיה לפני כן.

וכך גם לגבי חינוך הילדים בביתו של האדם, צריך שישים לב, שלא תמיד נכון להטיף לילד בצורה ישירה על מעשיו הרעים, ולפעמים אדרבה, בדיבור עקיף בחכמה ובשפה נעימה, ניתן לקיים מצוות חינוך באופן הראוי יותר. ישמע חכם ויוסף לקח.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה