הלכה ליום חמישי י"ט אלול תשע"ח 30 באוגוסט 2018

אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום

הזכרנו, שיש להזהר מאד שלא לפגוע בשום אדם, ובפרט בבני ביתו של כל אדם, קרוביו ובני משפחתו. ואומרים בשם הגאון החזון איש, כי עיקר הצלחת האדם בעולם, היא שיעברו עליו כל שנותיו, ולא יפגע בשום אדם שלא כדין.

ויש לדעת, כי אדם שמתנהג בחכמה ותבונה ובנימוס, בדרך כלל זוכה שגם אחרים נוהגים עמו בצורה יפה. כמאמר רבותינו, איזהו מכובד? המכבד את הבריות.

ובמסכת דרך ארץ רבה (פרק ו) מובא מעשה, שהלל הזקן הזמין אורח לבית, והיה יושב עם האורח שעה ארוכה, ואשתו של הלל, לא הגישה דבר. רק לאחר זמן הגישה לפניהם ארוחת צהרים. לאחר מכן, שאל אותה הלל, מדוע לא הגשת לפני האורח את הסעודה מיד? השיבה לו אשתו, עני אחד דפק בדלת ואמר, "היום אני נושא אשה, ואין לי סעודה בכלל"! מיד נטלתי את כל הסעודה שהכנתי לבני הבית, ונתתי אותה לו. ושוב לשתי ואפיתי עיסה אחרת, ובישלתי קדירה אחרת והנחתי לפניכם! אמר לה הלל: בתי, אף אני לא דנתי אותך אלא לכף זכות, שכל המעשים שאת עושה אינם אלא לשם שמים!

ומספרים, שהיה אדם אחד, רע מעללים, ואשתו היתה טובה וצדקת, אך הוא היה מוצא בה רק חסרונות כל העת, והיה מתקוטט עמה בכל יום, עד שמאס בה לגמרי, והיה משתוקק שתמות אשתו, ואחריה ישא אשה אחרת. פנה אל הרב שבעיר, ואמר לו, רבינו! אשתי אשה רעה מאין כמותה, אולי כבוד הרב יודע איזו סגולה שתעזור לי לסלקה מחיי? השיב לו הרב בחכמה, הרי אמרו רבותינו, שעוון נדרים עלול לגרום למיתת בני ביתו של האדם, לכן אני מייעץ לך, לך לבית הכנסת ביום הכפורים הקרוב, ותקנה את פתיחת ההיכל של "כל נדרי" בכל סכום שיבוקש, ולאחר מכן, אל תשלם את מה שהבטחת לבית הכנסת, ועל ידי זה תזכה שאשתך תצא מחייך!

אותו רשע, שמע בקול הרב, ואמנם הגיע לבית הכנסת, ולמרות שהיו רבים שחפצו בעלייה של "כל נדרי" הוא בחר להעלות עוד ועוד את סכום הקנייה, עד שקנה את פתיחת ההיכל בסכום של עשרים אלף דולר!

לאחר מכן, כמובן שאותו אדם לא שילם לבית הכנסת, והוא ממתין יום ועוד יום, שתסתלק אשתו מן העולם, כהבטחת הרב. לאחר שלושה שבועות, בא אל הרב, וטען בפניו, עשיתי כעצת הרב, והסגולה לא הועילה כלל! אשתי חיה וקיימת בבריאות טובה. אמר לו הרב, אל תדאג, ימיה של אשתך ספורים ממש, ובעוד שבועיים ימים היא תסתלק מן העולם. רק שמע לעצתי, תזהר מכאן ולהבא, באלו הימים, תתנהג עם אשתך בצורה יפה מאד, כדי שלא יהיו לך יסורי מצפון אחר פטירתה. אותו אדם שמע את הדברים, ובאמת החל מתנהג עם אשתו בצורה יפה.

לאחר עשרה ימים, הגיע אל הרב כשהוא מודאג מאד ואמר: תראה כבוד הרב, מיום שהתחלתי לנהוג עם אשתי בצורה יפה, הנני רואה כי באמת היא אשה טובה מאד, וצדקת בכל מעשיה, וכעת הנני מפחד מאד להפסידה, היא פנינה יקרה בחיי! מה אעשה? השיב לו הרב, כעת לך מהר ושלם לבית הכנסת את מה שהבטחת, ותמשיך לחיות עם רעייתך הצדקנית לאורך ימים ושנים! תן לחכם ויחכם עוד.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה


הדלקת נרות בימי ראש השנה

הדלקת הנרות בערב ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, נוהגים להדליק נרות יום טוב מבעוד יום, קודם שקיעת החמה (השמש) כמו בערב שבת, ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, כגון מהאש הדולקת בכיריים או בנר נשמה, ותדליק את הנרות......

לקריאת ההלכה

עשרת ימי תשובה

הערה נחוצה: אנשים הסובלים ממחלות כגון סוכרת וכדומה, עליהם לפנות כבר כעת לרופא ירא שמים, ולהתייעץ עם מורה הוראה מומחה, כדי שיראו איך להערך כבר מעתה לקראת יום הכפורים הבא עלינו לטובה, כי פעמים רבות בעזרת הערכות מוקדמת, ניתן יהיה לעבור את יום הכפורים בתענית לחיים טובים ולשלום. עשרת הימים כתב רבינו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

ראש השנה

לסדר ראש השנה, לחץ כאן. בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב. ופרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה. רבותינו בגמרא במסכת ראש השנה (טז.) גילו לנו ידיעה יקרת ערך, כי ביום ראש השנה, שהוא היום בו נברא אדם הראשון, השם יתברך יושב ודן את כל יצורי העולם, וכל מאורע כמעט, אש......

לקריאת ההלכה