הלכה ליום חמישי י"ט אלול תשע"ח 30 באוגוסט 2018

אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום

הזכרנו, שיש להזהר מאד שלא לפגוע בשום אדם, ובפרט בבני ביתו של כל אדם, קרוביו ובני משפחתו. ואומרים בשם הגאון החזון איש, כי עיקר הצלחת האדם בעולם, היא שיעברו עליו כל שנותיו, ולא יפגע בשום אדם שלא כדין.

ויש לדעת, כי אדם שמתנהג בחכמה ותבונה ובנימוס, בדרך כלל זוכה שגם אחרים נוהגים עמו בצורה יפה. כמאמר רבותינו, איזהו מכובד? המכבד את הבריות.

ובמסכת דרך ארץ רבה (פרק ו) מובא מעשה, שהלל הזקן הזמין אורח לבית, והיה יושב עם האורח שעה ארוכה, ואשתו של הלל, לא הגישה דבר. רק לאחר זמן הגישה לפניהם ארוחת צהרים. לאחר מכן, שאל אותה הלל, מדוע לא הגשת לפני האורח את הסעודה מיד? השיבה לו אשתו, עני אחד דפק בדלת ואמר, "היום אני נושא אשה, ואין לי סעודה בכלל"! מיד נטלתי את כל הסעודה שהכנתי לבני הבית, ונתתי אותה לו. ושוב לשתי ואפיתי עיסה אחרת, ובישלתי קדירה אחרת והנחתי לפניכם! אמר לה הלל: בתי, אף אני לא דנתי אותך אלא לכף זכות, שכל המעשים שאת עושה אינם אלא לשם שמים!

ומספרים, שהיה אדם אחד, רע מעללים, ואשתו היתה טובה וצדקת, אך הוא היה מוצא בה רק חסרונות כל העת, והיה מתקוטט עמה בכל יום, עד שמאס בה לגמרי, והיה משתוקק שתמות אשתו, ואחריה ישא אשה אחרת. פנה אל הרב שבעיר, ואמר לו, רבינו! אשתי אשה רעה מאין כמותה, אולי כבוד הרב יודע איזו סגולה שתעזור לי לסלקה מחיי? השיב לו הרב בחכמה, הרי אמרו רבותינו, שעוון נדרים עלול לגרום למיתת בני ביתו של האדם, לכן אני מייעץ לך, לך לבית הכנסת ביום הכפורים הקרוב, ותקנה את פתיחת ההיכל של "כל נדרי" בכל סכום שיבוקש, ולאחר מכן, אל תשלם את מה שהבטחת לבית הכנסת, ועל ידי זה תזכה שאשתך תצא מחייך!

אותו רשע, שמע בקול הרב, ואמנם הגיע לבית הכנסת, ולמרות שהיו רבים שחפצו בעלייה של "כל נדרי" הוא בחר להעלות עוד ועוד את סכום הקנייה, עד שקנה את פתיחת ההיכל בסכום של עשרים אלף דולר!

לאחר מכן, כמובן שאותו אדם לא שילם לבית הכנסת, והוא ממתין יום ועוד יום, שתסתלק אשתו מן העולם, כהבטחת הרב. לאחר שלושה שבועות, בא אל הרב, וטען בפניו, עשיתי כעצת הרב, והסגולה לא הועילה כלל! אשתי חיה וקיימת בבריאות טובה. אמר לו הרב, אל תדאג, ימיה של אשתך ספורים ממש, ובעוד שבועיים ימים היא תסתלק מן העולם. רק שמע לעצתי, תזהר מכאן ולהבא, באלו הימים, תתנהג עם אשתך בצורה יפה מאד, כדי שלא יהיו לך יסורי מצפון אחר פטירתה. אותו אדם שמע את הדברים, ובאמת החל מתנהג עם אשתו בצורה יפה.

לאחר עשרה ימים, הגיע אל הרב כשהוא מודאג מאד ואמר: תראה כבוד הרב, מיום שהתחלתי לנהוג עם אשתי בצורה יפה, הנני רואה כי באמת היא אשה טובה מאד, וצדקת בכל מעשיה, וכעת הנני מפחד מאד להפסידה, היא פנינה יקרה בחיי! מה אעשה? השיב לו הרב, כעת לך מהר ושלם לבית הכנסת את מה שהבטחת, ותמשיך לחיות עם רעייתך הצדקנית לאורך ימים ושנים! תן לחכם ויחכם עוד.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה