הלכה ליום חמישי י"ט אלול תשע"ח 30 באוגוסט 2018

אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום

הזכרנו, שיש להזהר מאד שלא לפגוע בשום אדם, ובפרט בבני ביתו של כל אדם, קרוביו ובני משפחתו. ואומרים בשם הגאון החזון איש, כי עיקר הצלחת האדם בעולם, היא שיעברו עליו כל שנותיו, ולא יפגע בשום אדם שלא כדין.

ויש לדעת, כי אדם שמתנהג בחכמה ותבונה ובנימוס, בדרך כלל זוכה שגם אחרים נוהגים עמו בצורה יפה. כמאמר רבותינו, איזהו מכובד? המכבד את הבריות.

ובמסכת דרך ארץ רבה (פרק ו) מובא מעשה, שהלל הזקן הזמין אורח לבית, והיה יושב עם האורח שעה ארוכה, ואשתו של הלל, לא הגישה דבר. רק לאחר זמן הגישה לפניהם ארוחת צהרים. לאחר מכן, שאל אותה הלל, מדוע לא הגשת לפני האורח את הסעודה מיד? השיבה לו אשתו, עני אחד דפק בדלת ואמר, "היום אני נושא אשה, ואין לי סעודה בכלל"! מיד נטלתי את כל הסעודה שהכנתי לבני הבית, ונתתי אותה לו. ושוב לשתי ואפיתי עיסה אחרת, ובישלתי קדירה אחרת והנחתי לפניכם! אמר לה הלל: בתי, אף אני לא דנתי אותך אלא לכף זכות, שכל המעשים שאת עושה אינם אלא לשם שמים!

ומספרים, שהיה אדם אחד, רע מעללים, ואשתו היתה טובה וצדקת, אך הוא היה מוצא בה רק חסרונות כל העת, והיה מתקוטט עמה בכל יום, עד שמאס בה לגמרי, והיה משתוקק שתמות אשתו, ואחריה ישא אשה אחרת. פנה אל הרב שבעיר, ואמר לו, רבינו! אשתי אשה רעה מאין כמותה, אולי כבוד הרב יודע איזו סגולה שתעזור לי לסלקה מחיי? השיב לו הרב בחכמה, הרי אמרו רבותינו, שעוון נדרים עלול לגרום למיתת בני ביתו של האדם, לכן אני מייעץ לך, לך לבית הכנסת ביום הכפורים הקרוב, ותקנה את פתיחת ההיכל של "כל נדרי" בכל סכום שיבוקש, ולאחר מכן, אל תשלם את מה שהבטחת לבית הכנסת, ועל ידי זה תזכה שאשתך תצא מחייך!

אותו רשע, שמע בקול הרב, ואמנם הגיע לבית הכנסת, ולמרות שהיו רבים שחפצו בעלייה של "כל נדרי" הוא בחר להעלות עוד ועוד את סכום הקנייה, עד שקנה את פתיחת ההיכל בסכום של עשרים אלף דולר!

לאחר מכן, כמובן שאותו אדם לא שילם לבית הכנסת, והוא ממתין יום ועוד יום, שתסתלק אשתו מן העולם, כהבטחת הרב. לאחר שלושה שבועות, בא אל הרב, וטען בפניו, עשיתי כעצת הרב, והסגולה לא הועילה כלל! אשתי חיה וקיימת בבריאות טובה. אמר לו הרב, אל תדאג, ימיה של אשתך ספורים ממש, ובעוד שבועיים ימים היא תסתלק מן העולם. רק שמע לעצתי, תזהר מכאן ולהבא, באלו הימים, תתנהג עם אשתך בצורה יפה מאד, כדי שלא יהיו לך יסורי מצפון אחר פטירתה. אותו אדם שמע את הדברים, ובאמת החל מתנהג עם אשתו בצורה יפה.

לאחר עשרה ימים, הגיע אל הרב כשהוא מודאג מאד ואמר: תראה כבוד הרב, מיום שהתחלתי לנהוג עם אשתי בצורה יפה, הנני רואה כי באמת היא אשה טובה מאד, וצדקת בכל מעשיה, וכעת הנני מפחד מאד להפסידה, היא פנינה יקרה בחיי! מה אעשה? השיב לו הרב, כעת לך מהר ושלם לבית הכנסת את מה שהבטחת, ותמשיך לחיות עם רעייתך הצדקנית לאורך ימים ושנים! תן לחכם ויחכם עוד.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה