הלכה ליום חמישי י"ח אייר תשע"ח 3 במאי 2018

יום ל"ג לעומר

היום הוא יום ל"ג לעומר, שבו שמחים בהילולא של התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן.

כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כי אחד הדברים שמצאנו ברבי שמעון בר יוחאי, שלא נמצאה להם דוגמא אצל אחרים מגדולי רבותינו, היא גילוי סודות התורה. כי עד זמנו של רבי שמעון בר יוחאי, לא ניתנה רשות מן השמים לשום אדם לגלות את סודות התורה ברבים, (וכמו שאומרים בפתיחת אליהו), עד שהופיעה דמותו של רבי שמעון, שזכה לגלות סודות התורה והקבלה ברבים לתלמידים צדיקים וחסידים, "דָרַשׁ כָּל תַּעֲלוּמוֹת בְּעֹז וְתַעֲצוּמוֹת", ואחת הסיבות לכך שזכה רבי שמעון למה שלא זכו תנאים אחרים, היה מפני מסירותו ללא גבול בשקידה על לימוד תורתינו הקדושה, וכמו שאמרו במסכת שבת (יא.), "כגון רבי שמעון בר יוחאי שתורתו אומנותו". כלומר, לשם ולתפארת נודע שמו של רבי שמעון, שהיה ראוי לקרוא עליו יותר מעל אחרים את התואר "תורתו אומנותו".

כל זאת משום שרבי שמעון בר יוחאי היה נאמן לשיטתו (במסכת ברכות לה:), כי על עם ישראל מוטל לשבת ולעסוק בתורה יומם ולילה, כמו שנאמר "והגית בו יומם ולילה" פשוטו כמשמעו. ומלאכתן של ישראל תעשה בידי אחרים, "וְעָמְדוּ זָרִים וְרָעוּ צֹאנְכֶם וּבְנֵי נֵכָר אִכָּרֵיכֶם וְכֹרְמֵיכֶם", רבי שמעון בר יוחאי לא היה יכול לסבול את העוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה של פרנסה. וזאת משום שהוא ידע היטב את ערכה הרב של התורה הקדושה. (מאור ישראל דרושים, עמוד קסא).

מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בר יוחאי, שיצא מארץ ישראל חוץ לארץ, כדי לעשות עסקים. חזר לארץ ישראל, והנה כל חבריו ראו שהוא נעשה עשיר גדול, והיו עומדים ומתקנאים בו על עושרו, והחלו לחשוב, אולי גם להם כדאי לצאת לתקופה מסויימת לחוץ לארץ, להרויח הון, ולשוב ארצה לחיות בהרווחה.

שמע על כך רבי שמעון בר יוחאי, אסף את כל תלמידיו והוציאם לבקעה אחת הסמוכה להר מירון, התפלל ואמר, בקעה בקעה! התמלאי דינרי זהב! התחילה הבקעה מושכת כמו נהר של דינרי זהב לפניהם. עמדו התלמידים והשתוממו. אמר להם רבי שמעון, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב! טלו לכם! אולם תהיו יודעים, כל מי שהוא נוטל עכשיו, נוטל מהחלק ששמור לו לעולם הבא, שאין מתן שכרה של תורה בעולם הזה אלא לעולם הבא, כמו שאמרו במסכת עירובין (כב.), "היום" לעשותם, ו"מחר" לקבל שכרן.

נלמד מן הדברים, מהו העיקר ומהו הטפל. מהם הדברים החשובים באמת בחיינו, על מה כדאי לבזבז את כל כוחותינו וזמנינו, לאילו כיוונים בחיים כדאי לנו לנווט את בנינו ובנותינו. "וְדַע, מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל צַדִּיקִים לֶעָתִיד לָבוֹא".

שאלות ותשובות על ההלכה

האם יכולים לשמוע מוזיקה לאחר יום ל"ג בעומר ? 20 Iyar 5778 / 5 מאי 2018

מותר לשמוע מוזיקה אחר ל"ג לעומר.

האם יכולים לשמע מוזיקה ביום לג לעומר? 18 Iyar 5778 / 3 מאי 2018

מותר לשמוע מוזיקה מדיסק וכדומה, ביום ל"ג לעומר. ואם עושים סעודת מצוה, או שמחת מצוה (כמו שעושים בהר מירון), אפשר להקל אפילו בכלי נגינה. כפי הדין בכל ימות השנה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

CITAR VERSÍCULOS EN LAS CARTAS PERSONALES

Pregunta: ¿Está permitido citar las palabras Beezrat Hashem –con la ayuda de D-os- al comienzo de las cartas personales? Asimismo ¿Se permite incluir versículos con el nombre de D-os en las invitaciones, Bar Mitzva, Casamiento, etc. o previendo que las mismas se des......

לקריאת ההלכה

BENDICIÓN SOBRE LAS GALLETAS DE ARROZ

Como hemos visto en la entrega anterior, la bendición correspondiente a los granos enteros de cereal es “adamá”, pues la bendición de “mezonot” aplica sólo cuando se procesa el cereal convirtiéndolo en harina o si se cocina y se adhieren los......

לקריאת ההלכה

SI COME MENOS DE CAZAIT DE PAN CON OTROS ALIMENTOS

Como vimos en la entrega anterior, todos los alimentos que se consumen dentro de una comida de pan se incluyen en la bendición que se pronunció sobre el mismo. Explicamos, según el Ritb”a, que no se trata de la legislación conocida como “tafel veikar”......

לקריאת ההלכה

BIRCAT HAMAZON COLECTIVO –ZIMUN-

Estudiamos en el Talmud (Berajot 45a) Tres personas  que compartieron una comida con pan, deben realizar el zimun –invitación a la bendición colectiva- antes de pronunciar la bendición de bircat hamazon –bendición final sobre el pan-. Se procede de la ......

לקריאת ההלכה


BENDICIÓN SOBRE EL TRIGO INFLADO

Pregunta: Qué bendición deben pronunciarse sobre el trigo inflado o sobra la daisa –chuño de cereales? Respuesta: Aún cuando la bendición correspondiente a los alimentos elaborados a base de alguno de los cinco cereales es la de “mezonot&rd......

לקריאת ההלכה

ENFERMO EN PELIGRO DE VIDA –Aspectos halájicos-

Como ya hemos visto anteriormente, se puede realizar en Shabbat toda acción dirigida a salvar la vida de un paciente, por ej. trasladarlo en ambulancia, encender una luz, etc. ya que es un precepto salvar la vida de un enfermo. Veremos a continuación distintos aspectos a los que se ......

לקריאת ההלכה

DOLOR DE OJOS EN SHABBAT

Afirma el Talmud (Avoda Zara 28) que los nervios ópticos se conectan con el corazón. O sea que según el conocimiento de nuestros sabios un problema en el ojo puede considerarse como un problema en el corazón y por lo tanto habilita a profanar el Shabbat. Según e......

לקריאת ההלכה

EL SENTIDO DEL 15 DE SHEBAT

El 15 de Shebat es el Rosh Hashana de los árboles (Rosh Hashana 2b). Y es común interpretar que así como el 1 de Tishri se juzga a los seres humanos y se determina si el próximo será un año de vida o de muerte, de riqueza o pobreza, de la misma forma se juzg......

לקריאת ההלכה