הלכה ליום שני א' אייר תשע"ח 16 באפריל 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

דוד בן חיים ובתיה גברא

הוקדש על ידי

אוהד

"הקם תקים עמו"

בהלכה הקודמת הזכרנו שהתורה הקדושה מצוה על יהודי שרואה את חבירו במצוקה, לגשת ולסייע לו במדת האפשר. והזכרנו שמכאן נלמד כמה התורה מחייבת את האדם להיות רגיש לסביבה, ולא להשאר אדיש כאשר חבירו שרוי במצוקה.

ובספר "קנין התורה של מרן" (שחיבר הג"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, עמוד קכח), הביא מעשה בענין זה, מה שסיפר אדם אחד מתלמידיו הותיקים של מרן זצ"ל (בשנת התש"כ – 1960), שהוא עצמו ירא שמים שעמל לפרנסתו בחנותו הקטנה, והיה רגיל להשתתף בשיעוריו של מרן זצ"ל.

ערב אחד, מספר התלמיד, מרן סיים את שיעורו הקבוע בבית הכנסת "שאול צדקה" בשכונת בית ישראל בירושלים. לבית הכנסת יש שני פתחים, ודרכו של מרן היתה לצאת לכיוון רחוב "רייכמן", אך הפעם שלא כדרכו יצא מהצד השני לכיוון ביתי. הוא שם את ידו על כתפי ושאל אותי, "מאיר, מה שלומך?", "ברוך ה', הכל בסדר", עניתי. "לא, אבל איך בבית?" שאל מרן. נאנחתי ואמרתי, "ברוך ה' ברוך ה', בסדר", מרן לא הרפה, ואמר לי: "אני שם לב בשבוע האחרון שאתה לא כל כך שמח. היום סיפרתי סיפור, כולם צחקו, ואתה אפילו לא חייכת"...

הייתי המום, איך הרב שם לב אלי, איך הוא קלט אותי מבין כל האנשים הרבים שבאו לשיעור וחש אותי באופן אישי. ואז פתחתי את סגור לבי ואמרתי בצער רב: "רבינו, מה אני אגיד לך, כבר חצי שנה אין לי חיים, מאז שאשתי ברוך ה' ילדה, לצערי היא לא חזרה לעצמה, אני לא יודע מה יש לה, כל הזמן עצובה ובוכה. כמה שאני מנסה לשמח אותה, זה לא עוזר. זהו. כבר נשברתי, אין לי כח יותר"...

מרן שמע והצטער מאד, לפתע שמתי לב שאני ממש מאריך את דרכו של הרב, שכן הרב היה צריך ללכת לכיוון השני. עצרתי ופניתי לרב, "הרב ימחל לי, אני מאריך לרב את הדרך, אולי נלך לכיוון השני". "לא לא, זה בסדר", אמר מרן, הוא המשיך להתקדם איתי עד שהגענו סמוך לביתי ברחוב "רבינו גרשום". כבר ראיתי את חלונות ביתי הנמוכים בגובה המדרכה. עצרנו, ואז הרב שאל אותי: "מאיר, אשתך בבית?", "כן" עניתי, מופתע מהשאלה. "אני יכול להכנס לברך אותה?", התרגשתי כל כולי, לא חשבתי על זכות כזו, שמרן בעצמו יגיע לביתי לברך את אשתי.

מיד נכנסתי וקראתי לאשתי שמרן הגיע ורוצה לברך אותה.

לעולם לא נשכח את הרגעים הללו, כמה התרגשנו, מרן שאל אותנו כמה שאלות בהלכה, שמי שלא נזהר בהם הן גורמות לו לפחדים וכדומה, הוא שאל אותה אם היא נזהרת לכסות את ראשה, אם מקפידה ליטול את ידיה כהלכה בבוקר כשהיא קמה, ועוד כמה דברים, וביקש ממנה להזהר בזה. הוא הניח את ידו באויר מעל ראשה, ובמשך דקה אחת אמר לה כל מיני פסוקים נגד פחד, בירך אותה, סיים ואמר: "בעזרת ה' תהיה לך רפואה שלימה". וכך יצא מביתינו.

מלבד מה שברכתו של הרב התקיימה ברוך ה', התרגשתי מאד מאהבת הבריות שהיתה לו, לחוש ברגשותי, הגם שהייתי אחד מיני אלף.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

איסור אכילת והנאה מן החמץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". ובגמרא במסכת פסחים (דף כא: ועוד), למדו רבותינו ממדרש הפסוקים, שהחמץ בפסח אסור באכילה, וכמו כן הוא אסור בהנאה, שאפילו אם הוא אינו אוכל מן החמץ בפסח, אס......

לקריאת ההלכה