הלכה ליום שני א' אייר תשע"ח 16 באפריל 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

דוד בן חיים ובתיה גברא

הוקדש על ידי

אוהד

"הקם תקים עמו"

בהלכה הקודמת הזכרנו שהתורה הקדושה מצוה על יהודי שרואה את חבירו במצוקה, לגשת ולסייע לו במדת האפשר. והזכרנו שמכאן נלמד כמה התורה מחייבת את האדם להיות רגיש לסביבה, ולא להשאר אדיש כאשר חבירו שרוי במצוקה.

ובספר "קנין התורה של מרן" (שחיבר הג"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, עמוד קכח), הביא מעשה בענין זה, מה שסיפר אדם אחד מתלמידיו הותיקים של מרן זצ"ל (בשנת התש"כ – 1960), שהוא עצמו ירא שמים שעמל לפרנסתו בחנותו הקטנה, והיה רגיל להשתתף בשיעוריו של מרן זצ"ל.

ערב אחד, מספר התלמיד, מרן סיים את שיעורו הקבוע בבית הכנסת "שאול צדקה" בשכונת בית ישראל בירושלים. לבית הכנסת יש שני פתחים, ודרכו של מרן היתה לצאת לכיוון רחוב "רייכמן", אך הפעם שלא כדרכו יצא מהצד השני לכיוון ביתי. הוא שם את ידו על כתפי ושאל אותי, "מאיר, מה שלומך?", "ברוך ה', הכל בסדר", עניתי. "לא, אבל איך בבית?" שאל מרן. נאנחתי ואמרתי, "ברוך ה' ברוך ה', בסדר", מרן לא הרפה, ואמר לי: "אני שם לב בשבוע האחרון שאתה לא כל כך שמח. היום סיפרתי סיפור, כולם צחקו, ואתה אפילו לא חייכת"...

הייתי המום, איך הרב שם לב אלי, איך הוא קלט אותי מבין כל האנשים הרבים שבאו לשיעור וחש אותי באופן אישי. ואז פתחתי את סגור לבי ואמרתי בצער רב: "רבינו, מה אני אגיד לך, כבר חצי שנה אין לי חיים, מאז שאשתי ברוך ה' ילדה, לצערי היא לא חזרה לעצמה, אני לא יודע מה יש לה, כל הזמן עצובה ובוכה. כמה שאני מנסה לשמח אותה, זה לא עוזר. זהו. כבר נשברתי, אין לי כח יותר"...

מרן שמע והצטער מאד, לפתע שמתי לב שאני ממש מאריך את דרכו של הרב, שכן הרב היה צריך ללכת לכיוון השני. עצרתי ופניתי לרב, "הרב ימחל לי, אני מאריך לרב את הדרך, אולי נלך לכיוון השני". "לא לא, זה בסדר", אמר מרן, הוא המשיך להתקדם איתי עד שהגענו סמוך לביתי ברחוב "רבינו גרשום". כבר ראיתי את חלונות ביתי הנמוכים בגובה המדרכה. עצרנו, ואז הרב שאל אותי: "מאיר, אשתך בבית?", "כן" עניתי, מופתע מהשאלה. "אני יכול להכנס לברך אותה?", התרגשתי כל כולי, לא חשבתי על זכות כזו, שמרן בעצמו יגיע לביתי לברך את אשתי.

מיד נכנסתי וקראתי לאשתי שמרן הגיע ורוצה לברך אותה.

לעולם לא נשכח את הרגעים הללו, כמה התרגשנו, מרן שאל אותנו כמה שאלות בהלכה, שמי שלא נזהר בהם הן גורמות לו לפחדים וכדומה, הוא שאל אותה אם היא נזהרת לכסות את ראשה, אם מקפידה ליטול את ידיה כהלכה בבוקר כשהיא קמה, ועוד כמה דברים, וביקש ממנה להזהר בזה. הוא הניח את ידו באויר מעל ראשה, ובמשך דקה אחת אמר לה כל מיני פסוקים נגד פחד, בירך אותה, סיים ואמר: "בעזרת ה' תהיה לך רפואה שלימה". וכך יצא מביתינו.

מלבד מה שברכתו של הרב התקיימה ברוך ה', התרגשתי מאד מאהבת הבריות שהיתה לו, לחוש ברגשותי, הגם שהייתי אחד מיני אלף.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה


הדלקת נרות בימי ראש השנה

הדלקת הנרות בערב ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, נוהגים להדליק נרות יום טוב מבעוד יום, קודם שקיעת החמה (השמש) כמו בערב שבת, ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, כגון מהאש הדולקת בכיריים או בנר נשמה, ותדליק את הנרות......

לקריאת ההלכה

עשרת ימי תשובה

הערה נחוצה: אנשים הסובלים ממחלות כגון סוכרת וכדומה, עליהם לפנות כבר כעת לרופא ירא שמים, ולהתייעץ עם מורה הוראה מומחה, כדי שיראו איך להערך כבר מעתה לקראת יום הכפורים הבא עלינו לטובה, כי פעמים רבות בעזרת הערכות מוקדמת, ניתן יהיה לעבור את יום הכפורים בתענית לחיים טובים ולשלום. עשרת הימים כתב רבינו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

ראש השנה

לסדר ראש השנה, לחץ כאן. בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב. ופרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה. רבותינו בגמרא במסכת ראש השנה (טז.) גילו לנו ידיעה יקרת ערך, כי ביום ראש השנה, שהוא היום בו נברא אדם הראשון, השם יתברך יושב ודן את כל יצורי העולם, וכל מאורע כמעט, אש......

לקריאת ההלכה