הלכה ליום חמישי כ"ט תמוז תשע"ט 1 באוגוסט 2019

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור התינוקת

אחינועם בת ציפורה

הוקדש על ידי

המשפחה

דינים הנוהגים מראש חודש אב

בהלכות הקודמות התבאר, שצריך למעט במשא ומתן של שמחה בימי חודש אב, עד יום עשירי באב.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שיש להמנע בימים הללו מלקנות טבעות זהב ושאר מיני תכשיטים, בפרט כאשר מדובר בחתן שקונה תכשיטים עבור כלתו, מפני שיש שמחה בדבר. ונשאלנו לגבי סוחר שמוכר בחנותו תכשיטים, האם מותר לו להמשיך בעבודתו בימים הללו? ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כבר דן בענין זה, וכתב שמותר לסוחרים למכור תכשיטי זהב בימים הללו, מפני שיש שקונים את התכשיטים באופן המותר, וכגון שלא מדובר בחתן וכלה. ועוד יש להקל בזה מפני שהרמ"א (סוף סימן שג) כתב שבזמן הזה תכשיטים אינם דבר מיוחד ונדיר כל כך כמו בדורות הקודמים, ולכן אין בקנייתם שמחה מיוחדת. ולכן אף על פי שאסרנו לקנות תכשיטים שמשמחים את הלב, מכל מקום לגבי הסוחר יש להקל.

ומותר לקנות ספרי קודש בימים הללו, מכיון שהוא דבר של מצוה ולא נהגו בו לאיסור.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שמותר אדם לשפץ ולהרחיב את ביתו בימים הללו, אם מדובר במשפחה מרובת ילדים, וקשה להם לדור בדירה צרה. אבל לצורך "מותרות", אין ליפות את הבית ולשפצו בימים הללו.

וכן מותר להכנס לדירה חדשה בימים הללו, אם מדובר במגורים הכרחיים, לא לנוי והרווחה. ואפשר לעשות חנוכת הבית, על ידי כך שיביאו עשרה בני אדם ויעסקו בתורה, או יקראו את התיקון כנהוג, ויוכלו לחלק מגדנות, עוגות ועוגיות ופירות וכדומה. ואת שאר השמחה של חנוכת הבית יעשו אחרי תשעה באב, ואז בעל הבית יקנה בגד חדש ויוכל גם לברך "שהחיינו".

הקבלנים שבונים דירות בימים הללו, רשאים להמשיך במלאכתם, מפני שבזמן הזה ישנה מצוקה ומחסור בדירות, ואין זה בגדר "בנין של שמחה" שאסרו בימים הללו. ובפרט יש להקל בזה בארץ ישראל, שהרי יש מצוה גדולה של ישוב ארץ ישראל בבניית הדירות בתוכה. (חזון עובדיה עמוד קסח).

שאלות ותשובות על ההלכה

לגבי אכילת בשר בתשעת הימים. בשבת בשלתי קוסקוס ובמרק של הקוסקוס התבשל גם הבשר (כנפיים לצורך העניין). כל הבשר נאכל בשבת אך נשאר המרק ה''ציר''. האם מותר לאוכל את הקוסקוס עם המרק שלו תשעת הימים כיוון שאין בו בשר ממש? 5 Av 5779 / 6 אוגוסט 2019

מותר בפשיטות.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Est-il permis à un fils de contredire son père ?

Dans la précédente Halacha, nous avons mentionné l’interdiction pour un fils ou une fille de contredire les propos de leur parents, car selon la Guemara Kiddoushin (31b), le fait de ne pas contredire les parents en disant que leurs propos ne sont pas corrects, fait partie ......

לקריאת ההלכה

Le respect et la crainte du père et de la mère

Le devoir de respecter ses parents est divisé en 2 parties : le devoir de respecter le père et la mère, et le devoir de craindre le père et la mère, comme il est dit dans la Torah « Respecte ton père et ta mère », «&nb......

לקריאת ההלכה

Appeler son père ou sa mère par leur prénom – Les attitudes de notre maitre le Rav z.ts.l

Question: Est-il permis d’appeler son père par son prénom ? Est-il permis à quelqu’un d’appeler un ami par son prénom lorsque celui-ci est identique au prénom du père de la personne qui appelle? Réponse: Il est interdit d’ap......

לקריאת ההלכה

Lorsque le père renonce à son respect et à sa crainte

Les sujets que nous allons traiter aujourd’hui sont des plus fondamentaux dans les règles relatives au devoir du respect des parents.  Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué plusieurs principes relatifs au respect du père et de la mè......

לקריאת ההלכה


Les boissons alcoolisées (Cognac ; Brandy ; Champagne) – Les juifs naufragés

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué la règle selon laquelle nos maîtres ont décrété une sévère interdiction sur le vin des non-juifs, qui inclus non seulement un interdit de le consommer, mais aussi un interdit d&......

לקריאת ההלכה

Introduction aux lois de respect des parents – La relation de notre maitre le Rav z.ts.l avec sa mère z’’l

Il y a plusieurs années, nous avions traité des lois de respect des parents, mais puisque nombreux de nos lecteurs nous demandent souvent de clarifier plusieurs points concernant ces règles, nous avons décidé de consacrer les jours à venir à apporter ......

לקריאת ההלכה

Le statut d’un juif qui profane Chabbat, vis-à-vis du vin

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué le principe de l’interdiction de « Stam Yénam » (un simple vin des non-juifs), sur lequel nos maîtres ont décrété une interdiction à la consommation et au profit. De m&e......

לקריאת ההלכה

Le vin « Mévouchal » vis-à-vis de celui qui profane Chabbat

Nous avons expliqué dernièrement qu’une personne qui profane Chabbat en public, interdit le vin par le touché, comme un non-juif. Ceci, malgré le fait qu’il est juif et qu’il préserve sa sainteté de juif, comme nous l’avons expliqu&ea......

לקריאת ההלכה