הלכה ליום חמישי י"ד אדר תשע"ח 1 במרץ 2018

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

בתיה בת גוהר דבורה ע״ה

שנפטרה ביום ח׳ באדר התשע״ח .
היא וכל בנות ישראל השוכבות עימה בכלל הרחמים והסליחות.
ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש על ידי

המשפחה

כיפורים – כפורים

ידועה אמרתו של האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, "סניגורם של ישראל", שיום הכפורים, הוא כיום פורים. והכוונה בזה, שהצלתם של ישראל בימי הפורים, היתה על ידי יום הכיפורים.

ונוכל לבאר זאת לפי מה שכתב הגאון רבי יהונתן איבשיץ בפירושו על המגילה.

נאמר במגילת אסתר: "כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ, עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל שָׂרָיו וַעֲבָדָיו יָמִים רַבִּים שְׁמוֹנִים וּמְאַת יוֹם". ולאחר מכן נאמר: "וּבִמְלוֹאת הַיָּמִים הָאֵלֶּה (כלומר, לאחר סיום מאה ושמונים ימי המשתה), עָשָׂה הַמֶּלֶךְ לְכָל הָעָם הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה מִשְׁתֶּה שִׁבְעַת יָמִים".

והנה ידוע, כי עוונם של ישראל היה גדול, במה שנהנו מסעודתו של אחשורוש הרשע, כי גם ישראל השתתפו בסעודתו של אחשורוש שנמשכה ימים רבים.

ומובא במפרשים, שאחשורוש, היה מונה את שנות מלכותו מחודש ניסן, כדרכם של מלכי ישראל, ולכן גם סעודתו של אחשורוש, החלה מיום ראש חודש ניסן. ולכן נאמר "ימים רבים", כלומר, ימים ארוכים, כי כל שמונים ומאת ימי המשתה, היו בימי הקיץ הארוכים.

ומעתה צא וחשוב, מאה ושמונים יום מיום א' בניסן, הרי הם מסתיימים בדיוק ביום ג' בתשרי (שהרי יש ששה חודשים, אחד מלא ואחד חסר), ומיום ג' בתשרי, התחיל אחשורוש בסעודת שבעת הימים לכל העם הנמצאים בשושן, וגם עם ישראל לא שמעו בקולו של מרדכי, והשתתפו בסעודתו של אחשורוש, ולפיכך לא היה שום לימוד זכות על ישראל, להצילם מגזירת המן הרשע, שהרי נהנו מסעודתו של אחשורוש.

אולם ביום השביעי למשתה, שחל ביום העשירי בתשרי, יום הכפורים, כולם הלכו לבית הכנסת, ביום הקדוש לישראל, ולא השתתף בסעודתו של אחשורוש ביום השביעי שום אדם מישראל.

ואז מלאכי השרת מצאו מקום לפנות בדברי סנגוריא לפני ה' יתברך, על עמו ונחלתו, ישראל עם קרובו, ומיד ריחמו מן השמים, ונתערבבה שמחתו של אותו רשע, וציוה ביום ההוא להרוג את ושתי המלכה, ומחמת כן נעשתה אסתר מלכה, וניצלו ישראל מגזירת המן.

נמצאנו למדים, שמכח שמירת יום הכפורים, ניצלו ישראל ביום הפורים.

ה' יתברך יזכנו לראות ישועות ונחמות, כמו שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כן ישוב לגאלינו גאולה שלימה, ובא לציון גואל אמן ואמן.

שאלות ותשובות על ההלכה

העניין של כיפורים כפורים, מקורו בזוהר, עי' תיקוני זוהר (כא)ץ וניצוצי זוהר (אות יב)
ועי' גם סידור עולת ראי"ה(קוק. ח"ב עמ' תפד). שאילתות דר"א גאון (ויקהל סי' סז).​ ט"ז אדר תשע"ה / 7 במרץ 2015

תודה על הדברים שמעידים על ידע נרחב, ידענו מדברי הזוהר, ובכל אופן מאחר ומרן זצ"ל היה מביא את הביטוי פורים כפורים בשם רל"י מברדיטשב, לכן עשינו כמותו.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

בישול ביום טוב

בהלכות הקודמות ביארנו, שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, ולכן אסור ליסוע ברכב ביום טוב (מפני שכמה איסורים כרוכים בזה. עיין שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לו), מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול או ......

לקריאת ההלכה