הלכה ל יום רביעי 11 Elul 5779 11 ספטמבר 2019

שליח ציבור

שאלה: במושב בו אנו גרים, מינו הגבאים שליח ציבור לתפלות הימים הנוראים, אדם שאינו זהיר במצוות. כיצד יש לנהוג?

תשובה: השליח ציבור, כלומר, החזן, העומד בתפלה בבית הכנסת, הרי הוא שליח כל הציבור לרצות ולהעביר את התפלות בין הקהל לבין אביהם שבשמים. לפיכך, צריך השליח ציבור בכל השנה כולה, ובפרט בימים הנוראים, להיות צדיק וישר ונקי מכל דופי.

וכתוב בסדר רב עמרם גאון (ח"ב סימן נה): ושאילו מקמי מתיבתא (ושאלו לפני חכמי הישיבה), שליח ציבור שמרננים אחריו בדברים רעים, מהו להעבירו ולהכניס אחר תחתיו? (כלומר, שליח ציבור שיצאו עליו שמועות מבוססות רעות, האם מותר לסלקו ממשרת החזנות?), ואתיבו הכי (והשיבו כך), וכי זו שאלה? הרי בודאי שהדין נותן להעבירו ולהכניס אחר תחתיו, כי הלא המרצה בין ישראל לאביהם שבשמים צריך להיות צדיק וישר ונקי מכל דופי, ואם אינו כן, כבר אמרו חכמים עליו (בתענית טז:), "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה", זה שליח ציבור שאינו הגון שיורד לפני התיבה. וזהו בשליח ציבור היורד לפני התיבה סתם, בכל ימות השנה, וכל שכן בראש השנה וביום הכפורים ובימי תעניות, שצורך להרבות בתחנונים וברחמים. עד כאן לשונו.

ולפיכך כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שאדם שעובר עבירה, כגון שמגלח זקנו בסכין, או בתער, אסור למנותו שליח ציבור, ואפילו להיות שליח ציבור באקראי, ביום האזכרה של אביו או אמו, גם כן אין לאפשר לו, וכל שכן אם הוא מחלל שבת, ואפילו אם מחלל שבת שלא מתוך רשעות, הרי הוא פסול להיות שליח ציבור.

ואם גבאי בית הכנסת אינם מדקדקים במצוות כראוי, ומינו איש כזה לשליח ציבור, יש למצוא מקום אחר לתפלות הימים הנוראים. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כתב (בספרו חזון עובדיה ימים נוראים עמוד לז), שבמקרה שאין מקום אחר להתפלל, מוטב שכל אחד מן הקהל יתפלל בביתו ביחידות את תפלות הימים הנוראים מאשר להתפלל בבית הכנסת עם שליח ציבור העובר על מצוות התורה. והעוון על ביטול התפלה ברבים תלוי על צוואריהם של הגבאים הללו.

ואף על פי שיש מקום לדון לכף זכות את השליח ציבור, שלא עושה מעשיו מחמת רשעות, אלא מחמת בורות וכדומה, מכל מקום סוף סוף אין הוא ראוי לעמוד ולהיות מליץ יושר ופרקליט נאמן בין המתפללים לבין ה' יתברך. והרי זה כמבואר. ורק אם השליח ציבור חזר בתשובה שלימה, והדברים ניכרים באמת שתשובתו כנה, הרי שמותר להחזירו לתפקידו, ולהעמידו שליח ציבור בין ישראל לאביהם שבשמים.

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

חייב לספר את האמת בשידוכים
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

הלכות אחרונות

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

שאלות ותשובות על ההלכה

האם שליח ציבור צריך לקרות ק"ש בטעמים מצד הדין או שזו מידת חסידות בלבד? 25 Tevet 5778 / 12 ינואר 2018

גם השליח ציבור וגם כל אדם צריך לקרוא קריאת שמע בטעמים. וזהו דין לכתחילה אך לא מעכב בדיעבד.

 

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Marquer une page pendant Chabbat

Question: Lorsqu’on lit un livre pendant Chabbat, et que l’on désire marquer le coin de la page en faisant une légère rainure au moyen de l’ongle, ou bien en cornant le coin de la page, est-il permis de la faire pendant Chabbat? L’interdit d’&eac......

לקריאת ההלכה

Colorer une serviette

Dans la Halacha précédente nous avons parlé de manière générale de l'interdit de teindre le Chabbat et nous avons précisé que cet interdit fait partie des 39 travaux interdits du Chabbat. L’avis de l'auteur du Sefer Ha-Y&eacut......

לקריאת ההלכה

L’interdit de « Tsovéya’ » (teindre) pendant Chabbat

Fondement de l’interdit de teindre L’interdit de teindre est l’une des 39 activités interdites par la Torah pendant Chabbat, comme l’enseigne la Michna dans le traité Chabbat (73a). Nous avons déjà expliqué que toute activité en v......

לקריאת ההלכה

Ecrire sur une fenêtre embuée pendant Chabbat

Question: En hiver, lorsqu’il y a de la buée sur la fenêtre, est-il permis d’écrire ou de dessiner avec le doigt sur la fenêtre pendant Chabbat? Réponse: L’une des activités interdites par la Torah pendant Chabbat est celle d’é......

לקריאת ההלכה


« Le sommeil du Chabbat est un plaisir » - Notre maitre le Rav z.ts.l le vendredi- soir

Question: Y a-t-il une Mitsva de dormir pendant Chabbat afin d’accomplir « Le sommeil du Chabbat est un plaisir », ou bien faut-il s’adonner à l’étude de la Torah durant tout le Chabbat? Réponse: Il a déjà été mentionn......

לקריאת ההלכה

Permis de conduire et Lachon Ha-Ra’ (médisance)

Question: Si une personne désire passer son permis de conduire et que j’ai connaissance du fait que cette personne a des problèmes de santé l’empêchant de conduire, suis-je autorisé à en informer les autorités compétentes? R&eacut......

לקריאת ההלכה

La veuve et l’orphelin

Il est dit dans la Torah (Chémot (22): « N'humiliez jamais toute veuve ni tout orphelin. Si tu l'humiliais, sache que, quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte. Mon courroux s'enflammera, et je vous ferai pé......

לקריאת ההלכה

Utilisation d’un thermomètre pendant Chabbat

Question: Est-il permis d’utiliser un thermomètre pendant Chabbat? Réponse: S’il s’agit d’un thermomètre électronique, son utilisation est totalement interdite pendant Chabbat. Reste à définir si la Halacha permet l’utilisat......

לקריאת ההלכה