הלכה ליום שני כ"א סיון תשע"ט 24 ביוני 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

יוסי עיני בן חווה ע"ה

יוסי היקר תמיד נזכור את החיוך שלך.
היית איש עבודה חרוץ ובעל מסירות גבוהה.
איש שיחה ותובנה ורוצה בשלום כולם.
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

לביא

דין אישה ששכחה לברך ברכות התורה

בהלכה הקודמת הסברנו שאדם ששכח לברך ברכות התורה ונזכר בכך אחר שסיים את תפילת שחרית, אינו יכול לברך שוב את ברכות התורה, מפני שכבר נפטר מהן בברכת "אהבה רבה" הנאמרת קודם קריאת שמע, לפי שגם היא מדברת מעניין תלמוד תורה כעין ברכות התורה.

כתבנו בעבר שלדעת רוב הראשונים נשים פטורות מקריאת שמע, לפי שהיא מצות עשה (כלומר מצווה שהיא בקום עשה) שהזמן גרמא (שתלויה בזמן, שהרי קריאת שמע אינה מחויבת בכל זמן, אלא בבוקר ובערב) ורוב מצוות עשה שהזמן גרמן נשים פטורות מהן, ולפיכך הן פטורות גם כן מקריאת שמע, (אמנם כתב מרן, שנכון שנשים יחמירו על עצמן שיקבלו עליהן עול מלכות שמים בקריאת פסוק ראשון של קריאת שמע.)

ולמנהג הספרדים, אישה הרוצה לקיים מצווה שהיא פטורה ממנה, כגון קריאת שמע, אינה רשאית לברך על קיום מצווה זו, ולפיכך נשים אינן מברכות בשם ומלכות (עם הזכרת שם ה' ואלוקינו) את ברכות קריאת שמע, שהן ברכות "יוצר אור" "אהבת עולם" ו"גאל ישראל".

ומכאן נחזור לנדונינו, כי אישה שברכה בלא הזכרת שם ומלכות את ברכות קריאת שמע, ואחר כך נזכרה שלא ברכה ברכות התורה, עדיין היא מברכת ברכות התורה, משום שאין דינה כדין האיש שנפטר מברכות התורה בברכת "אהבת עולם", שהרי היא לא הזכירה שם ומלכות בברכתה, וכל ברכה שאינה בשם ומלכות אינה ברכה, (כמו שהזכרנו בדין ברכת הרעמים), ולכן עליה לברך ברכות התורה במקום שתיזכר ששכחה לברכן, אפילו אחר כל סדר התפילה. ואם נזכרה בכך קודם קריאת שמע רשאית לברך ברכות התורה לפני שתתחיל בקריאת שמע, או בין הפרקים של קריאת שמע כמו שהסברנו לגבי איש בהלכה הקודמת.

שאלות ותשובות על ההלכה

כידוע לדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל נשים אינן מברכות ברכות קריאת שמע בשם ומלכות כך שלא נפטרו בברכת אהבת עולם. האם אשה שנזכרה באמצע שמונה עשרה שלא בירכה ברכות התורה עליה להפסיק את תפילתה ולברך ברכות התורה ולחזור להתפלל מתחילה? 24 Sivan 5779 / יוני 27 2019

לא. באמצע תפילת העמידה אין להפסיק כדי לברך ברכות התורה. ורק לאחר סיום תפילת העמידה תברך ברכות התורה.

אם האישה מתפללת יחד עם הציבור כמו בשבת בבוקר, רשאית לברך קריאת שמע בשם ומלכות? 22 Sivan 5779 / יוני 25 2019

לא. גם אם היא מתפללת עם הציבור, את הברכות מברך כל אחד לעצמו, ולכן היא אינה יכולה לברך. אלא תאמר בלי שם ומלכות, ברוך יוצר אור וכו', ברוך יוצר המאורות, ברוך הבוחר בעמו ישראל באהבה, וברוך גאל ישראל. 

האם לדעת מרן הרב אישה חייבת לברך ברכות התורה או שהיא רשאית אך לא חייבת? 23 Tevet 5770 / ינואר 9 2010

שלום רב!

לדעת מרן האשה חייבת לברך ברכות התורה.

בברכה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

“Theft Prosecutes First”

The Mishnah (Yoma 85b) states that Rabbi Elazar ben Azarya expounded the following verse regarding Yom Kippur, “For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you, from all your sins shall you be clean before Hashem”- Yom Kippur atones for sins committed between man and Hash......

לקריאת ההלכה

A Thief Who Wishes to Repent-Continued

In the previous Halacha, we discussed the enactment of our Sages which dictates that when a thief comes to return a stolen object, one must refuse to accept it so that thieves do not become disheartened from repenting. Nevertheless, there are several details associated with this law, as we shall now......

לקריאת ההלכה

A Thief Who Wishes To Repent

Question: A few years ago, someone stole a certain sum of money from me. This individual has now approached me wishing to return this sum of money but he is crying to me about how it is possible that he will be able to return all the money he has stolen from so many people. What should I do? Answ......

לקריאת ההלכה

Establishing Times for Torah Study During the Days of Selichot

We have already mentioned in previous Halachot the words of the great Acharonim as well as Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l that the main goal for us during the month of Elul and the Ten Days of Repentance in our generation is to repent for our sins. Emphasis should not be placed solely on fas......

לקריאת ההלכה


The Obligation for Every Individual to Repent-An Incident Regarding Maran zt”l

Question: Why must one ask for forgiveness from Hashem for sins one has committed unknowingly? We know that there is no such thing as even a righteous man who does not sin at all and it is impossible for one not to sin even unknowingly sometimes! Why must we then repent for even sins of this nature?......

לקריאת ההלכה

Question: If one sins and it is difficult for one to repent and one has not yet done so, is there any benefit in one’s Mitzvah observance or is there no point at all?

Answer: It is well-known that the Teshuva process is usually categorized by “Desist from evil and do good,” i.e. one must first repent for all the sins one has committed against Hashem and only then should one perform Mitzvot and other good deeds which will stand to one’s merit. In......

לקריאת ההלכה

Wearing a Kippa on the Beach- Covering One’s Head While Reciting a Blessing

Question: Must one wear a Kippa on one’s head at the beach? (Obviously, this refers to a situation where being present at the beach poses no modesty concerns, such as in Israel where there are kosher, separate beaches for men and women.) Similarly, when one wishes to recite a blessing, is plac......

לקריאת ההלכה

Fasting on Shabbat

Question: Is there anything halachically wrong with starting the Shabbat day meal in the afternoon? Answer: We have already explained above regarding the laws of “the Mitzvah of enjoyment of Shabbat” that one is fully obligated to enjoy Shabbat through eating and drinking, as the vers......

לקריאת ההלכה