הלכה ליום שלישי י' כסלו תשע"ח 28 בנובמבר 2017

בשמים העשויים להעביר ריח רע

שאלה: האם יש לברך ברכת "בורא מיני בשמים" על ריח הבושם של מטהר אויר, או על ריח טוב של דאודורנט?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שהאדם נהנה מריח טוב של בשמים, עליו לברך את "ברכת הריח". ועל מיני בשמים המצויים בזמנינו, שהם נוזליים, יש לברך "בורא מיני בשמים".

ולפי זה נראה לכאורה שיש לברך על ריח טוב היוצא ממטהר אויר.

בשמים של מתים – מטהר אויר
אולם במשנה במסכת ברכות (דף נא:) מבואר, שאין לברך על ריח בשמים של מתים. כלומר, היו נוהגים להניח בושם במיטתו של המת, כדי שלא יורגש באויר ריח רע הנודף ממנו. ועל בושם כזה, אין לברך. משום שלא תיקנו ברכת "בורא מיני בשמים" אלא על בושם שנעשה לשם ריח טוב, אבל בושם שכל תכליתו היא בכדי להעביר ריח רע, אין לברך עליו כלל. (שלחן ערוך סימן ריז).

ולפי האמור נראה שאין לברך על ריח טוב של מטהרי האויר המצויים בזמנינו, שכולם עשויים להעביר ריח רע, ואין עיקר תכליתם לשם הריח הטוב היוצא מהם.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (בספרו חזון עובדיה עמוד של), שאפילו אם מזלף בושם מהמטהר אויר, כדי להריח את ריחו הטוב, אין לברך עליו. משום שהדבר שנוי בספק אם יש לברך על מטהר אויר, גם כאשר עיקר כוונתו לשם ריח טוב. (עד כאן). ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד. משום שיש ספק אם יש לברך על ריח זה. (אבל בשימוש רגיל במטהר אויר, אין כל חשש).

ומן האמור אנו למדים שהוא הדין לגבי ריח טוב היוצא מדאודורנט, שאין לברך עליו, מפני שיצירתו של הדאודורנט בעיקרה לא באה לשם ריח טוב, שהרי לשם ריח טוב ישנם כמה מיני בשמים הנמכרים בשווקים ובחנויות. והדאודורנט אינו עשוי בעיקרו אלא להעביר ריח רע. ולכן אין לברך ריחו הטוב.

ולסיכום: אין לברך על ריח טוב של דאודורנט או של מטהר אויר.

שאלות ותשובות על ההלכה

ומה עם דודורנט עם גולה כלומר כשאתה פותח אותו אתה יכול להריח? 19 Adar 5778 / 6 מרץ 2018

אין לברך על דאודורנט.

ומה לעניין מפיצי ריח שנמצאים בבית או בבתי מלון ?שמדי זמן מסויים מזלפים בושם לחלל כדי שישרה ריח נעים?

עפ"י הנאמר לעיל "ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד" נראה שאסור להשתמש במפיצי ריח אלו כלל ועיקר, האמנם? 24 Kislev 5778 / 12 דצמבר 2017

נראה יותר שאין חשש בשימוש במפיצי ריח הללו, שעיקר הריח שבהם הוא לטהר את האויר, ועוד, שהם נותנים ריח על ידי מקל וכדומה שסופג את הריח, ואם כן הוא ריח שאין לו עיקר.

מה הדין לברך על מבשמי בדים ומרכך כביסה. הרי מטרתם לתת ריח טוב ולא להעביר ריח רע.. מאידך לא מצינו מי שיברך על זה.. 24 Kislev 5778 / 12 דצמבר 2017

אין לברך עליהם, משום שהם עשויים לתת ריח טוב בבגדים, והוא ריח שאין לו עיקר. ועוד שהוא ריח סינטטי שיש אומרים שבלאו הכי אין לברך עליו.

 

לפי דבריכם יוצא כאשר אני שם בושם בבוקר או כאשר הדפיוזר (בקבוק שמדליקים אותו עם בד ומוציא עשן עם ריח) דולק לי בבית אני צריך לברך מיני בשמים? 24 Kislev 5778 / 12 דצמבר 2017

במקרים הללו אין לברך, משום שהוא ריח שאין לו עיקר. (הבושם שעל הגוף אין לו עיקר, ועל קטורת וכדומה אין לברך).

מה הדין, על ריח טוב מבקבוקי בושם, לאשה שמטרתם לשם ריח טוב, האם יש לברך בורא מני בשמים? 2 Tammuz 5773 / 10 יוני 2013

אם נוטל את הבושם כדי להריח ממנו, ברכתו בורא מיני בשמים.

מה דינם של סוגי טבק כמו שמחלקים בבתי כנסיות? 2 Tammuz 5773 / 10 יוני 2013

המנהג הוא, שלא לברך על טאבק הרחה כלל.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCÁ EN LA SALIDA DE SHABBAT . ENCENDIDO DE DICHAS LUMINARIAS CON ILUMINACIÓN ELÉCCTRICA

La salida del Shabbat se enciende en la sinagoga las luces de Janucá y posteriormente se pronuncia la “habdalá” –santificación de la salida del Shabbat- para retrasar la salida del Shabbat. Y aún cuando el encendido de las velas de Janucá impl&iac......

לקריאת ההלכה

ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCA LA VISPERA DE SHABBAT

Es adecuado recitar la plegaria de “minja” la víspera de Shabbat previo al encendido de las velas de Janucá, pues la plegaria de minja ocupa el lugar del sacrificio vespertino que se ofrecía en el sagrado templo de Jerusalén, en tanto que el encendido de las v......

לקריאת ההלכה

LA BENDICIÓN HATOB VEHAMETIB SOBRE EL VINO -Continuación-

Como hemos visto, si en medio de la comida se sirve un vino diferente al que se estaba tomado, se debe pronunciar sobre este nuevo vino la bendición de “hatob vehametiv”. Sin embargo, existen varias condiciones para que esta bendición se pueda pronunciar. En principio, e......

לקריאת ההלכה

LAS MUJERES Y EL ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCÁ

Las mujeres están incluidas en la obligación del encendido de las luminarias de Janucá pues ellas fueron parte de aquel milagro. Por ello, incluso las mujeres casadas cuyos esposos por alguna eventualidad no pueden encender las velas, deben realizar el encendido para lo que ser&......

לקריאת ההלכה


JANUCA: DOS PERSONAS QUE COMPARTEN UNA CASA

Dos personas que comparten una vivienda pero comen en forma independiente, o sea que cada uno de ambos residentes se procura su sustento y su comida, ambos deben encender las velas de Janucá con su respectiva bendición y no pueden eximirse con un solo encendido aún cuando el ace......

לקריאת ההלכה

EL TIEMPO CORRECTO PARA EL ENCENDIDO DE JANUCÁ

MINHA PREVIO AL ENCENDIDO Es adecuado rezar la plegaria de Minha la víspera de Shabbat de Janucá antes del encendido de las velas de la festividad, pues la plegaria de Minha recuerda el sacrificio vespertino que se realizaba en el Templo, en tanto que el encendido de Janucá rep......

לקריאת ההלכה

EL ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCÁ

Al encender las luces de Janucá es preciso prever que contengan suficiente aceite como para encender media hora a partir del momento del encendido, lo mismo aplica si enciende con velas de cera, en este caso debe preocuparse porque las mismas puedan permanecer encendidas por lo menos media ho......

לקריאת ההלכה

JANUCÁ

Durante el periodo del Bet Hamikdash –sagrado Templo de Jerusalén- el imperio romano emitió numerosos decretos contra el pueblo judío, tratando de impedir que continuaran con su particular estilo de vida, la observancia de los preceptos y el estudio de la Torá, y ll......

לקריאת ההלכה