הלכה ליום שלישי י' כסלו תשע"ח 28 בנובמבר 2017

בשמים העשויים להעביר ריח רע

שאלה: האם יש לברך ברכת "בורא מיני בשמים" על ריח הבושם של מטהר אויר, או על ריח טוב של דאודורנט?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שהאדם נהנה מריח טוב של בשמים, עליו לברך את "ברכת הריח". ועל מיני בשמים המצויים בזמנינו, שהם נוזליים, יש לברך "בורא מיני בשמים".

ולפי זה נראה לכאורה שיש לברך על ריח טוב היוצא ממטהר אויר.

בשמים של מתים – מטהר אויר
אולם במשנה במסכת ברכות (דף נא:) מבואר, שאין לברך על ריח בשמים של מתים. כלומר, היו נוהגים להניח בושם במיטתו של המת, כדי שלא יורגש באויר ריח רע הנודף ממנו. ועל בושם כזה, אין לברך. משום שלא תיקנו ברכת "בורא מיני בשמים" אלא על בושם שנעשה לשם ריח טוב, אבל בושם שכל תכליתו היא בכדי להעביר ריח רע, אין לברך עליו כלל. (שלחן ערוך סימן ריז).

ולפי האמור נראה שאין לברך על ריח טוב של מטהרי האויר המצויים בזמנינו, שכולם עשויים להעביר ריח רע, ואין עיקר תכליתם לשם הריח הטוב היוצא מהם.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (בספרו חזון עובדיה עמוד של), שאפילו אם מזלף בושם מהמטהר אויר, כדי להריח את ריחו הטוב, אין לברך עליו. משום שהדבר שנוי בספק אם יש לברך על מטהר אויר, גם כאשר עיקר כוונתו לשם ריח טוב. (עד כאן). ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד. משום שיש ספק אם יש לברך על ריח זה. (אבל בשימוש רגיל במטהר אויר, אין כל חשש).

ומן האמור אנו למדים שהוא הדין לגבי ריח טוב היוצא מדאודורנט, שאין לברך עליו, מפני שיצירתו של הדאודורנט בעיקרה לא באה לשם ריח טוב, שהרי לשם ריח טוב ישנם כמה מיני בשמים הנמכרים בשווקים ובחנויות. והדאודורנט אינו עשוי בעיקרו אלא להעביר ריח רע. ולכן אין לברך ריחו הטוב.

ולסיכום: אין לברך על ריח טוב של דאודורנט או של מטהר אויר.

שאלות ותשובות על ההלכה

ומה עם דודורנט עם גולה כלומר כשאתה פותח אותו אתה יכול להריח? י"ט אדר תשע"ח / 6 במרץ 2018

אין לברך על דאודורנט.

ומה לעניין מפיצי ריח שנמצאים בבית או בבתי מלון ?שמדי זמן מסויים מזלפים בושם לחלל כדי שישרה ריח נעים?

עפ"י הנאמר לעיל "ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד" נראה שאסור להשתמש במפיצי ריח אלו כלל ועיקר, האמנם? כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

נראה יותר שאין חשש בשימוש במפיצי ריח הללו, שעיקר הריח שבהם הוא לטהר את האויר, ועוד, שהם נותנים ריח על ידי מקל וכדומה שסופג את הריח, ואם כן הוא ריח שאין לו עיקר.

מה הדין לברך על מבשמי בדים ומרכך כביסה. הרי מטרתם לתת ריח טוב ולא להעביר ריח רע.. מאידך לא מצינו מי שיברך על זה.. כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

אין לברך עליהם, משום שהם עשויים לתת ריח טוב בבגדים, והוא ריח שאין לו עיקר. ועוד שהוא ריח סינטטי שיש אומרים שבלאו הכי אין לברך עליו.

 

לפי דבריכם יוצא כאשר אני שם בושם בבוקר או כאשר הדפיוזר (בקבוק שמדליקים אותו עם בד ומוציא עשן עם ריח) דולק לי בבית אני צריך לברך מיני בשמים? כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

במקרים הללו אין לברך, משום שהוא ריח שאין לו עיקר. (הבושם שעל הגוף אין לו עיקר, ועל קטורת וכדומה אין לברך).

מה הדין, על ריח טוב מבקבוקי בושם, לאשה שמטרתם לשם ריח טוב, האם יש לברך בורא מני בשמים? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

אם נוטל את הבושם כדי להריח ממנו, ברכתו בורא מיני בשמים.

מה דינם של סוגי טבק כמו שמחלקים בבתי כנסיות? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

המנהג הוא, שלא לברך על טאבק הרחה כלל.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה


הדלקת נרות בימי ראש השנה

הדלקת הנרות בערב ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, נוהגים להדליק נרות יום טוב מבעוד יום, קודם שקיעת החמה (השמש) כמו בערב שבת, ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, כגון מהאש הדולקת בכיריים או בנר נשמה, ותדליק את הנרות......

לקריאת ההלכה

עשרת ימי תשובה

הערה נחוצה: אנשים הסובלים ממחלות כגון סוכרת וכדומה, עליהם לפנות כבר כעת לרופא ירא שמים, ולהתייעץ עם מורה הוראה מומחה, כדי שיראו איך להערך כבר מעתה לקראת יום הכפורים הבא עלינו לטובה, כי פעמים רבות בעזרת הערכות מוקדמת, ניתן יהיה לעבור את יום הכפורים בתענית לחיים טובים ולשלום. עשרת הימים כתב רבינו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

ראש השנה

לסדר ראש השנה, לחץ כאן. בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב. ופרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה. רבותינו בגמרא במסכת ראש השנה (טז.) גילו לנו ידיעה יקרת ערך, כי ביום ראש השנה, שהוא היום בו נברא אדם הראשון, השם יתברך יושב ודן את כל יצורי העולם, וכל מאורע כמעט, אש......

לקריאת ההלכה