הלכה ליום שלישי י' כסלו תשע"ח 28 בנובמבר 2017

בשמים העשויים להעביר ריח רע

שאלה: האם יש לברך ברכת "בורא מיני בשמים" על ריח הבושם של מטהר אויר, או על ריח טוב של דאודורנט?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שהאדם נהנה מריח טוב של בשמים, עליו לברך את "ברכת הריח". ועל מיני בשמים המצויים בזמנינו, שהם נוזליים, יש לברך "בורא מיני בשמים".

ולפי זה נראה לכאורה שיש לברך על ריח טוב היוצא ממטהר אויר.

בשמים של מתים – מטהר אויר
אולם במשנה במסכת ברכות (דף נא:) מבואר, שאין לברך על ריח בשמים של מתים. כלומר, היו נוהגים להניח בושם במיטתו של המת, כדי שלא יורגש באויר ריח רע הנודף ממנו. ועל בושם כזה, אין לברך. משום שלא תיקנו ברכת "בורא מיני בשמים" אלא על בושם שנעשה לשם ריח טוב, אבל בושם שכל תכליתו היא בכדי להעביר ריח רע, אין לברך עליו כלל. (שלחן ערוך סימן ריז).

ולפי האמור נראה שאין לברך על ריח טוב של מטהרי האויר המצויים בזמנינו, שכולם עשויים להעביר ריח רע, ואין עיקר תכליתם לשם הריח הטוב היוצא מהם.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (בספרו חזון עובדיה עמוד של), שאפילו אם מזלף בושם מהמטהר אויר, כדי להריח את ריחו הטוב, אין לברך עליו. משום שהדבר שנוי בספק אם יש לברך על מטהר אויר, גם כאשר עיקר כוונתו לשם ריח טוב. (עד כאן). ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד. משום שיש ספק אם יש לברך על ריח זה. (אבל בשימוש רגיל במטהר אויר, אין כל חשש).

ומן האמור אנו למדים שהוא הדין לגבי ריח טוב היוצא מדאודורנט, שאין לברך עליו, מפני שיצירתו של הדאודורנט בעיקרה לא באה לשם ריח טוב, שהרי לשם ריח טוב ישנם כמה מיני בשמים הנמכרים בשווקים ובחנויות. והדאודורנט אינו עשוי בעיקרו אלא להעביר ריח רע. ולכן אין לברך ריחו הטוב.

ולסיכום: אין לברך על ריח טוב של דאודורנט או של מטהר אויר.

שאלות ותשובות על ההלכה

ומה עם דודורנט עם גולה כלומר כשאתה פותח אותו אתה יכול להריח? י"ט אדר תשע"ח / 6 במרץ 2018

אין לברך על דאודורנט.

ומה לעניין מפיצי ריח שנמצאים בבית או בבתי מלון ?שמדי זמן מסויים מזלפים בושם לחלל כדי שישרה ריח נעים?

עפ"י הנאמר לעיל "ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד" נראה שאסור להשתמש במפיצי ריח אלו כלל ועיקר, האמנם? כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

נראה יותר שאין חשש בשימוש במפיצי ריח הללו, שעיקר הריח שבהם הוא לטהר את האויר, ועוד, שהם נותנים ריח על ידי מקל וכדומה שסופג את הריח, ואם כן הוא ריח שאין לו עיקר.

מה הדין לברך על מבשמי בדים ומרכך כביסה. הרי מטרתם לתת ריח טוב ולא להעביר ריח רע.. מאידך לא מצינו מי שיברך על זה.. כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

אין לברך עליהם, משום שהם עשויים לתת ריח טוב בבגדים, והוא ריח שאין לו עיקר. ועוד שהוא ריח סינטטי שיש אומרים שבלאו הכי אין לברך עליו.

 

לפי דבריכם יוצא כאשר אני שם בושם בבוקר או כאשר הדפיוזר (בקבוק שמדליקים אותו עם בד ומוציא עשן עם ריח) דולק לי בבית אני צריך לברך מיני בשמים? כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

במקרים הללו אין לברך, משום שהוא ריח שאין לו עיקר. (הבושם שעל הגוף אין לו עיקר, ועל קטורת וכדומה אין לברך).

מה הדין, על ריח טוב מבקבוקי בושם, לאשה שמטרתם לשם ריח טוב, האם יש לברך בורא מני בשמים? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

אם נוטל את הבושם כדי להריח ממנו, ברכתו בורא מיני בשמים.

מה דינם של סוגי טבק כמו שמחלקים בבתי כנסיות? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

המנהג הוא, שלא לברך על טאבק הרחה כלל.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

בישול ביום טוב

בהלכות הקודמות ביארנו, שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, ולכן אסור ליסוע ברכב ביום טוב (מפני שכמה איסורים כרוכים בזה. עיין שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לו), מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול או ......

לקריאת ההלכה