הלכה ליום שלישי י' כסלו תשע"ח 28 בנובמבר 2017

בשמים העשויים להעביר ריח רע

שאלה: האם יש לברך ברכת "בורא מיני בשמים" על ריח הבושם של מטהר אויר, או על ריח טוב של דאודורנט?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שהאדם נהנה מריח טוב של בשמים, עליו לברך את "ברכת הריח". ועל מיני בשמים המצויים בזמנינו, שהם נוזליים, יש לברך "בורא מיני בשמים".

ולפי זה נראה לכאורה שיש לברך על ריח טוב היוצא ממטהר אויר.

בשמים של מתים – מטהר אויר
אולם במשנה במסכת ברכות (דף נא:) מבואר, שאין לברך על ריח בשמים של מתים. כלומר, היו נוהגים להניח בושם במיטתו של המת, כדי שלא יורגש באויר ריח רע הנודף ממנו. ועל בושם כזה, אין לברך. משום שלא תיקנו ברכת "בורא מיני בשמים" אלא על בושם שנעשה לשם ריח טוב, אבל בושם שכל תכליתו היא בכדי להעביר ריח רע, אין לברך עליו כלל. (שלחן ערוך סימן ריז).

ולפי האמור נראה שאין לברך על ריח טוב של מטהרי האויר המצויים בזמנינו, שכולם עשויים להעביר ריח רע, ואין עיקר תכליתם לשם הריח הטוב היוצא מהם.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (בספרו חזון עובדיה עמוד של), שאפילו אם מזלף בושם מהמטהר אויר, כדי להריח את ריחו הטוב, אין לברך עליו. משום שהדבר שנוי בספק אם יש לברך על מטהר אויר, גם כאשר עיקר כוונתו לשם ריח טוב. (עד כאן). ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד. משום שיש ספק אם יש לברך על ריח זה. (אבל בשימוש רגיל במטהר אויר, אין כל חשש).

ומן האמור אנו למדים שהוא הדין לגבי ריח טוב היוצא מדאודורנט, שאין לברך עליו, מפני שיצירתו של הדאודורנט בעיקרה לא באה לשם ריח טוב, שהרי לשם ריח טוב ישנם כמה מיני בשמים הנמכרים בשווקים ובחנויות. והדאודורנט אינו עשוי בעיקרו אלא להעביר ריח רע. ולכן אין לברך ריחו הטוב.

ולסיכום: אין לברך על ריח טוב של דאודורנט או של מטהר אויר.

שאלות ותשובות על ההלכה

ומה לעניין מפיצי ריח שנמצאים בבית או בבתי מלון ?שמדי זמן מסויים מזלפים בושם לחלל כדי שישרה ריח נעים?

עפ"י הנאמר לעיל "ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד" נראה שאסור להשתמש במפיצי ריח אלו כלל ועיקר, האמנם? כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

נראה יותר שאין חשש בשימוש במפיצי ריח הללו, שעיקר הריח שבהם הוא לטהר את האויר, ועוד, שהם נותנים ריח על ידי מקל וכדומה שסופג את הריח, ואם כן הוא ריח שאין לו עיקר.

מה הדין לברך על מבשמי בדים ומרכך כביסה. הרי מטרתם לתת ריח טוב ולא להעביר ריח רע.. מאידך לא מצינו מי שיברך על זה.. כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

אין לברך עליהם, משום שהם עשויים לתת ריח טוב בבגדים, והוא ריח שאין לו עיקר. ועוד שהוא ריח סינטטי שיש אומרים שבלאו הכי אין לברך עליו.

 

לפי דבריכם יוצא כאשר אני שם בושם בבוקר או כאשר הדפיוזר (בקבוק שמדליקים אותו עם בד ומוציא עשן עם ריח) דולק לי בבית אני צריך לברך מיני בשמים? כ"ד כסלו תשע"ח / 12 בדצמבר 2017

במקרים הללו אין לברך, משום שהוא ריח שאין לו עיקר. (הבושם שעל הגוף אין לו עיקר, ועל קטורת וכדומה אין לברך).

מה הדין, על ריח טוב מבקבוקי בושם, לאשה שמטרתם לשם ריח טוב, האם יש לברך בורא מני בשמים? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

אם נוטל את הבושם כדי להריח ממנו, ברכתו בורא מיני בשמים.

מה דינם של סוגי טבק כמו שמחלקים בבתי כנסיות? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

המנהג הוא, שלא לברך על טאבק הרחה כלל.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

דין שמיעת פרשת זכור

בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרבה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ח, נקרא בפרשת תצוה), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת זכור" (ומקומה של פרשת זכור הו......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

דילוג בקריאת המגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה


ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

שמחת יום הפורים – הנהגת מרן זצ"ל בפורים

מצוה להרבות בסעודת פורים, ולכתחילה צריך לאכול פת (לחם) בסעודה זו. כתב הרמב"ם (פרק ב מהלכות מגילה הט"ו) כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. ומצוה לאכול בסעודה זו בשר בהמה דוקא. וכתב המאירי (מגילה ז:) חייב אדם להרבות בשמחה בפ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ח)

-------------------------- עם כל בית ישראל אנו אבלים על פטירתו של אחד מגדולי הדור, הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, אשר שקד כל ימיו על התורה ועל העבודה בדבקות, ונפטר מן העולם בלא להניח אחריו בנים, נטל כל חמודות שבעולם והלך לו. ת.נ.צ.ב.ה.  -------------------------- סעודת פורים בלילה שו......

לקריאת ההלכה

מגילת "אסתר"

כבר למדנו, שחייב כל אדם בקריאת מגילת אסתר ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולחזור ולקרותה ביום, שנאמר "אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי", ופסוק זה הנאמר בספר תהילים (פרק כב), מתחיל במילים "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא במסכת יומא (כט.) שאסתר נמשלה לאילת השחר. מגיל......

לקריאת ההלכה