הלכה ל יום רביעי 15 Shevat 5778 31 ינואר 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

אהרון בן בחלה רחל

הוקדש על ידי

משפחה

ברכת המזון – לברך מיושב

שאלה: האם יש חיוב לשבת בשעה שמברכים ברכת המזון, או שמותר לברך גם כשמהלכים בדרך?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות, (דף נא:) מבואר, שיש חיוב לשבת בשעה שמברכים ברכת המזון. וכן פסקו הפוסקים ומרן השלחן ערוך (סימן קפג): "צריך לישב בשעה שמברך, כדי שיוכל לכוין יותר".

הטעם שיש לברך דוקא כשיושב
ולכאורה טעם הדבר שיש לשבת בשעת ברכת המזון, הוא כדי שיוכל המברך לכוין יותר בברכתו. ולכן תיקנו חכמים שהמברך ישב בשעת הברכה. והטעם שהחמירו בברכת המזון יותר מבשאר הברכות (כגון ברכת שהכל נהיה בדברו, שבהן אין חיוב לשבת), הוא משום שברכת המזון היא מצוה מן התורה. וכמו שביארנו כבר בהלכה אחרת.

ההבדל בין קריאת שמע לברכת המזון
אולם אם כן, יש לשאול, שהרי קריאת שמע אף היא מצוה מן התורה, ומותר לאדם לקרוא קריאת שמע גם בשעה שהוא הולך או עומד, ואם כן, מדוע החמירו כל כך רבותינו דוקא בברכת המזון, לברכה כשהוא יושב?

והסבירו התוספות ועוד מרבותינו הראשונים, שטעם הדבר שחכמינו החמירו בברכת המזון יותר מקריאת שמע, הוא משום שבקריאת שמע, אין חיוב מן התורה לקרוא, אלא את הפסוק הראשון, או הפרשה הראשונה בלבד, ופסוק זה אין לאמרו כשהוא הולך, אבל שאר קריאת שמע, שאין חיובה מן התורה, לא החמירו בה כל כך לקוראה דוקא כשהוא יושב.

ולסיכום: אין לברך ברכת המזון בעמידה, או בהליכה, אלא בישיבה דוקא, שכך תיקנו חכמים, כדי שהמברך יוכל לכוין דעתו יותר.

ובהלכה הבאה נרחיב מעט בנושא.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

EL MES DE LA MISERICORDIA

Ayer, 22 de agosto de 2017 hemos dado comienzo al mes de Elul, designado como el mes de la misericordia divina en el cual comienzan los selihot y comentamos sobre los mismos a continuación. Estudiamos en el Pirke De Rabbí Eliezer (Midrash) “Cuarenta días permaneci&oacu......

לקריאת ההלכה

PERMANENCIA AL LADO DE QUIEN SE HALLA EN MEDIO DE SU AMIDÁ

En la entrega anterior aclaramos que está permitido, según disposición estrictamente halájica sentarse durante la Hazará. Ahora veremos de aclarar otra halajá que se halla íntimamente relacionada con ésta, y es el sentarse a un lado de quien se......

לקריאת ההלכה

SELIHOT, PLEGARIA EXCLUSIVAMENTE COLECTIVA O INCLUSO INDIVIDUAL? (SELIHOT BEIAJID)

Pregunta: La persona que no puede recitar los Selihot con el público, o la mujer que desea recitarlos pero no puede hacerlo con el público ¿pueden recitar los mismos en forma individual o no es correcto proceder de esta manera? Respuesta: La persona puede a recitar los Seliho......

לקריאת ההלכה

LA CONDUCTA ENTRE LOS HOMBRES

En la entrega anterior expusimos los principios básicos de la Teshuba. El Talmud (Yoma 85b) nos dice: Afirma Rabí Elazar ben Azaria: Está escrito en la Torá sobre el día de Quipur: Pues en este día os serán expiados vuestros pecados, para purificar......

לקריאת ההלכה


TESHUBA

Pregunta: ¿Existe una situación tal en que, debido a la gravedad de los pecados cometidos no le es posible a la persona retornar en Teshubá? Respuesta: El Talmud (Jaguigá 15ª) cita un episodio relacionado con Rabí Elisha ben Abuia, maestro de Rabí Me......

לקריאת ההלכה

EL TIEMPO APROPIADO PARA LA RECITACIÓN DE LOS SELIHOT (Zeman Selihot)

Es una costumbre generalizada pronunciar los Selihot a la madrugada, previo a la plegaria de Shaharit. Nuestro rabino, Rab. Ovadia Yosef, z”l, cita como fuente de esta costumbre el sagrado libro del Zohar, en el que se afirma que a partir de las horas más tempranas de la mañana c......

לקריאת ההלכה

SENTARSE AL LADO DE QUIEN ESTÁ REZANDO (Continuación)

En una de las entregas anteriores hablamos sobre la prohibición de sentarse a un lado de quien se halla rezando la Amidá. Escribimos que ello está absolutamente prohibido tanto si se sienta frente a quien está rezando como si lo hace a un lado. E incluso detrás es ......

לקריאת ההלכה

REPETICIÓN DE LA AMIDÁ –CONTINUACIÓN-

En la entrega anterior señalamos que según lo disposición estrictamente halájica es permitido sentarse durante la Hazará, o sea tras la Amidá que cada quien realiza en forma individual, y así responder Amen tras cada bendición estando sentados,......

לקריאת ההלכה