הלכה ליום חמישי י"ב טבת תשע"ט 20 בדצמבר 2018

הפלגה בספינה של ישראל בעצם יום השבת

שאלה: האם מותר להפליג בספינה ישראלית, שרב החובל ושאר אנשי צוות האניה רובם ככולם יהודים, כאשר ידוע שההפלגה נמשכת גם בעצם יום השבת?

תשובה:

עצם ההפלגה בספינה הנוסעת בשבת
עצם הדין, שמותר להפליג בספינה, אף על פי שידוע שהספינה תמצא בלב ים גם ביום השבת, אינו פשוט. אולם, אם הנסיעה היא לדבר מצוה, כגון אדם הנוסע מחוץ לארץ לארץ ישראל, מותר להפליג בספינה, אפילו ביום ששי. אבל אם אין הנסיעה לדבר מצוה, אלא למסחר וכיוצא בזה, אין להקל ליסוע בספינה, אלא בתחילת השבוע, בימים, ראשון, שני ושלישי. ויש אופנים שמותר להפליג גם ביום רביעי בשבת. (ודינים אלו נתבארו בשלחן ערוך סימן רמח. וראה שם בסעיף ד).

ואם לאחר מכן, כאשר יגיע יום שבת, יאלצו צוות האניה לחלל את השבת מפני פיקוח נפש, מותר להם לחלל את השבת, שאין לך דבר העומד בפני פקוח נפש. ומטעם זה, נהגו בדורות הקודמים להנהיג את הספינה גם ביום השבת, אפילו כאשר צוות האניה היו יהודים, משום שלא היה בידם להטיל עוגן בלב ים,ואילו היו חדלים מפעולותיהם בהנהגת הספינה, היו נכנסים למצב סכנה.

השינוי שחל בדורות האחרונים
אבל בזמנינו, עם התפתחות הטכנולוגיה, אין ספק שמנהיגי הספינות יכולים בנקל להעמיד את הספינה למשך כל יום השבת, על ידי חניית ביניים בנמל מסויים. ונמצא אם כן, שמה שנהגו להמשיך בהנהגת הספינה בשבת על ידי חילול שבת, הוא איסור גמור שאין לו היתר כלל.

ומטעם זה, האדמו"ר מליובאביטש ז"ל (רבם של בני חב"ד), פירסם לפני עשרות שנים חוות דעת לרבני ארץ ישראל, וכתב שבירר אצל מומחים בדבר, שאין שום סכנה אם יעמידו את הספינה מערב שבת בלב ים, כי כמה איים ונמלים עומדים בדרכם. ודחה בכל תוקף את טענת האומרים שנסיעת הספינה מתבצעת באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם, כי הנסיון הוכיח שאין זה נכון.

והביא בשם חמיו האדמו"ר ז"ל, שיש טוענים שבעגינת הספינה למשך כל השבת נגרמים הפסדים גדולים לקופת המדינה, ואמר חמיו, שטענה זו למה היא דומה? למי שמכבה שריפה בעזרת נפט, שחושב לכבות את השריפה, ונמצא מבעירה ביתר שאת. כן הדבר הזה, שחושבים על ידי חילול שבת למנוע הפסדים, ואינם יודעים שהשבת היא מקור הברכה, ובחילולה נגרמים ההפסדים היותר גדולים לכלל המדינה.

וכן כתבו עוד מגדולי הדור שלפנינו. ובהם הגאון רבי יצחק וייס ז"ל (בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן קו) ועוד. ולפיכך כתב מרן הרב זצוק"ל (בחזון עובדיה שבת ח"א עמוד קיב), שאין להתיר לנסוע באניות כאלה, שיודעים שבסופו של דבר יחללו בהם את השבת. ודחה את דברי אחד מגאוני הדור, שכתב צדדים להקל בדבר. וסיים מרן זצוק"ל את דבריו במילים אלו: והחרד לדבר ה', ימנע רגלו מנתיבתם, ותבא עליו ברכת טוב.

ולסיכום: אין ליסוע בספינות של יהודים, כאשר ידוע שבהמשך הנסיעה הם יחללו את השבת ללא צורך ממשי של פיקוח נפש.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה


איחור או דילוג במגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ט)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

לקריאת ההלכה