הלכה ליום רביעי כ"ג ניסן תשע"ז 19 באפריל 2017

הזכרת מוריד הטל ו"ברכנו"

ימות הקיץ בתפלה
החל מיום טוב ראשון של חג הפסח, אנו יוצאים מעונת הגשמים, ולפיכך, החל מתפלת מוסף, אין מזכירין בתפלה "משיב הרוח ומוריד הגשם". אלא אומרים: אתה גבור לעולם ה' מחיה מתים אתה רב להושיע "מוריד הטל". ויש מעדות האשכנזים שאינם מזכירים "מוריד הטל" כלל בברכת מחיה המתים.

וכמו כן החל מתפלת ערבית של מוצאי יום טוב הראשון של פסח, בברכת השנים, אין אנו אומרים "ותן טל ומטר לברכה", אלא "ותן ברכה" בלבד. והספרדים נוהגים שבימות הגשמים הם משנים את כל נוסח ברכת השנים, ופותחים באמירת "ברך עלינו" וכו'. ובימות הקיץ אומרים "ברכנו".

מי שטעה ואמר "משיב הרוח"
הואיל והגשמים בימות הקיץ הם סימן קללה ולא ברכה, לפיכך אמרו רבותינו בגמרא במסכת תענית (ג:), שמי שטעה והזכיר בימות הקיץ "משיב הרוח ומוריד הגשם", עליו לחזור ולהתפלל שוב.

אולם לא בכל מקרה שטעה והזכיר "משיב הרוח ומוריד הגשם" עליו לחזור ולהתפלל את כל התפלה. כי הדבר תלוי, מתי נזכר שטעה בתפלתו.

שאם נזכר שאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" לפני שסיים את הברכה, כלומר, לפני שבירך "ברוך אתה ה' מחיה המתים", עליו לחזור רק לראש הברכה, "אתה גבור" וכו', ויאמר מוריד הטל כדין.

ואם נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'", אזי יסיים "למדני חוקיך" (כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה), ויחזור לראש הברכה. אבל אם נזכר לאחר שאמר "מחיה המתים", עליו לחזור שוב לראש התפלה.

מי שטעה ואמר "ותן טל ומטר לברכה"
מי שטעה והזכיר בברכת השנים בימות הקיץ "ותן טל ומטר לברכה", עליו לחזור ולהתפלל שנית. והדבר תלוי מתי נזכר שטעה בתפלתו.

שאם נזכר לפני שסיים את הברכה "מברך השנים", אזי יחזור רק לראש הברכה, ויתקן את לשונו. ואם נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'", יאמר, "למדני חוקיך", ויחזור שוב לראש ברכת השנים.

ואם נזכר לאחר שסיים את הברכה, וכן אם נזכר באמצע אחת הברכות שאחר כך, או אפילו אם נזכר באמצע "אלהי נצור", יחזור שוב לראש ברכת השנים, לתקן את טעותו. ומשם ימשיך את כל סדר הברכות.

ואם נזכר לאחר שאמר "יהיו לרצון" שבסיום התפלה (אחרי אלהי נצור), עליו לחזור שוב לראש התפלה ולהתפלל שנית. (שלחן ערוך סימן קיז ואחרונים).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Taking Haircuts and Shaving During the Omer Period

Abstaining from Taking Haircuts During the Omer It has become customary among the Jewish nation to refrain from taking haircuts during the Omer counting period: According to the Ashkenazi custom, until the 33rd day of the Omer and according to the Sephardic custom, until the morning of the 34th day......

לקריאת ההלכה

Vows and Oaths

Question: Is it forbidden to make vows even when one intends to fulfill them? Answer: We must first explain what the Torah meant by “vows.” The Gemara (Nedarim 13a) explains that the primary vow referred to by the Torah is when one attributes a prohibition to the specific object one i......

לקריאת ההלכה

Is One Obligated to Wear a Tallit Katan (Small Four-Cornered Garment) at all times in order to fulfill the Mitzvah of Tzitzit?

The Gemara in Masechet Pesachim (113b) states that there are seven kinds of individuals that are excommunicated in Heaven and among them is one who does not don Tefillin on his arm and head, tie Tzitzit to his garment, and place a Mezuzah on his doorpost. The Tosafot (ibid.) write that it seems that......

לקריאת ההלכה

More Customs Observed During the Omer Counting Period

Some have the custom that during the Omer counting period (until the 34th day of the Omer), one does not wear a new garment which requires the recitation of the “Shehecheyanu” blessing (i.e. a new garment which causes the wearer joy, such as a new shirt and the like; however, a new garme......

לקריאת ההלכה


The Laws of Inserting “Ya’aleh Ve’Yavo”

Today, Sunday, the Thirtieth of Nissan, is the first day of Rosh Chodesh Iyar. Tomorrow, Monday, the First of Iyar, is the second day of Rosh Chodesh Iyar. Inserting “Ya’aleh Ve’Yavo” into the Rosh Chodesh Prayers Our Sages instituted that one add the “Ya’ale......

לקריאת ההלכה

Chol Ha’Mo’ed

The days between the first and seventh days (outside of Israel between the second and eighth days) of the Pesach holiday and the days between the first day of Sukkot and the holiday of Shemini Atzeret (outside of Israel between the second day of Sukkot and Shemini Atzeret) are called “Chol Ha&......

לקריאת ההלכה

The Omer Counting Period

The period of the counting of the Omer is exalted indeed and filled with sanctity, as the Ramban writes in his commentary on Parashat Emor that the days between the holidays of Pesach and Shavuot, i.e. the Omer counting period, retain the sanctity of Chol Ha’Moed and are not days of national t......

לקריאת ההלכה

Memorial Day for the Fallen Soldiers of the IDF- Maran zt”l’s Following the Yom Kippur War

Today is Memorial Day for the fallen soldiers of the Israel Defense Forces. Last year, we had mentioned the words of Maran zt”l with regards to the deaths of the soldiers of the IDF where he quoted the Gemara (Baba Batra 10b) regarding the Martyrs of Lod, about whom the Gemara states that no o......

לקריאת ההלכה