הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שבת

נוסח ברכת "מכניע זדים" - יום חמישי י"א תשרי תש"פ

עמוד 1 מ 15 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת נוסח ברכת "מכניע זדים" יום חמישי י"א תשרי תש"פ
שבת שכח לומר "רצה והחליצנו" בשבת יום רביעי י' תשרי תש"פ
שבת דין מחלל שבת שנגע ביין יום שישי כ"ט אב תשע"ט
שבת דין יין מפוסטר לקידוש יום חמישי כ"ח אב תשע"ט
שבת תוספת שבת דאורייתא יום רביעי כ"ז אב תשע"ט
שבת לחמם דגים עם רוטב בשבת יום ראשון כ"ד אב תשע"ט
שבת הכנת קפה בשבת יום חמישי כ"א אב תשע"ט
שבת איסור התכה בשבת יום רביעי כ' אב תשע"ט
שבת מותר לחמם בשבת מים שרתחו יום שלישי י"ט אב תשע"ט
שבת איסור בישול פירות בשבת יום שני י"ח אב תשע"ט