הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שבת

הכנת קפה בשבת - יום חמישי כ"א אב תשע"ט

עמוד 1 מ 15 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת דין טלטול מפתח בחגורה יום שלישי י"ב כסלו תש"פ
שבת הספרדים יכולים לסמוך על העירוב בשבת? יום שני י"א כסלו תש"פ
שבת האם מועיל עירוב ב"כרמלית"? ודין העירוב בברוקלין יום ראשון י' כסלו תש"פ
שבת נוסח ברכת "מכניע זדים" יום חמישי י"א תשרי תש"פ
שבת שכח לומר "רצה והחליצנו" בשבת יום רביעי י' תשרי תש"פ
שבת דין מחלל שבת שנגע ביין יום שישי כ"ט אב תשע"ט
שבת דין יין מפוסטר לקידוש יום חמישי כ"ח אב תשע"ט
שבת תוספת שבת דאורייתא יום רביעי כ"ז אב תשע"ט
שבת לחמם דגים עם רוטב בשבת יום ראשון כ"ד אב תשע"ט
שבת הכנת קפה בשבת יום חמישי כ"א אב תשע"ט