הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

התרת נדרים בעשרה - יום שני ט' אלול תשע"ט

<< הקודם עמוד 2 מ 79 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
ברכות שלא לברך על גלידה בסעודה יום שישי א' כסלו תש"פ
ברכות הולכים אחרי המשקל ולא הנפח יום חמישי ל' חשון תש"פ
ברכות נוסח ברכת "על המחייה" יום רביעי כ"ט חשון תש"פ
ברכות דין "סילוק שולחן" בסעודה יום שלישי כ"ח חשון תש"פ
כללי איסור להשתמש בתח"צ ללא תשלום יום שני כ"ז חשון תש"פ
ברכות אכילת עוגה במהלך הסעודה יום ראשון כ"ו חשון תש"פ
ברכות מה מברכים על הפיצה? יום שישי כ"ד חשון תש"פ
כללי אונן יברך ברכת המוציא? יום חמישי כ"ג חשון תש"פ
כללי המנהג שלא להוציא ציציות בחוץ יום רביעי כ"ב חשון תש"פ
כללי הסיבה שאונן אסור במצוות יום שלישי כ"א חשון תש"פ